Blog lijst

Een goede studiestart ?

12 september 2017

door Adine de Planque

In 2007 ging mijn oudste zoon studeren. Destijds woonden wij nog in Zwitserland en maakten eigenlijk alles maar half mee. Hij vertrok met een matrasje richting Delft en wij hadden geen idee wat zich daar allemaal afspeelde.

Anno 2017 en drie studerende kinderen later vraag ik me af hoe hij het als net 18- jarige ‘buitenlander” gered heeft, goochelend tussen zijn sociale, intellectuele en planmatige taken

Mijn jongste zoon (negen jaar verschil met de oudste) heeft dit jaar staatsexamen gedaan en is eind augustus geslaagd, te laat om nog te zoeken naar kamer en lid te worden van een studentenvereniging, dus dat wordt een jaartje studeren als thuiswonende student.

Dit is dus de eerste keer dat ik alles thuis meemaak rondom de studiestart.

Ik zie nu dat wij als ouders best een aantal dingen kunnen doen om die start zo goed mogelijk te laten verlopen, ook al woont je kind in een andere stad.

Hieronder wat tips: [Lees meer…]

Het plannen van een tussenjaar.

4 september 2017

door Heleen Pelle

De scholen zijn weer begonnen en het academisch jaar start vandaag, maar veel jongeren die hebben gekozen voor een tussenjaar zitten nog thuis en hebben lang niet allemaal duidelijke plannen voor ogen. Deze groep jongeren heeft gekozen voor een tussenjaar. Sommigen hebben deze keuze heel bewust vooraf gemaakt, maar anderen hebben deze beslissing genomen omdat ze geen toegang hebben gekregen tot de vervolgstudie van hun keuze, of ze waren er gewoon nog niet uit.
Eén ding is zeker; een tussenjaar kan heel erg nuttig zijn, maar het is wel belangrijk dat je een plan maakt voor de invulling ervan. Er is natuurlijk niet één succesformule voor de invulling van een tussenjaar. Ieder heeft z’n eigen doelen en behoeften. [Lees meer…]

15 jaar en nu al praten over je toekomst?

3 april 2017

Door Adine de Planque

StudiekeuzeOpMaat biedt trajecten aan via Skype, dit zijn de zogenaamde “expat trajecten” waar ik al een aantal keren over geschreven heb.

De doelgroep voor deze trajecten is scholieren die met hun ouders in het buitenland wonen en die in Nederland willen gaan studeren. In de meeste gevallen hebben deze jongeren (een) Nederlandse ouder(s). Vaak kijken deze jongeren ook naar studies in Engeland of in de Verenigde Staten, maar Nederland is nog steeds een heel fijn land om te studeren; het onderwijs is kwalitatief goed, ook heel betaalbaar, studenten kunnen geld lenen van de overheid en het is hier heel gezellig! Het komt dan ook steeds vaker voor dat klanten buitenlanders zijn die in Nederland willen gaan studeren. Er zijn zo langzamerhand immers heel veel Engelstalige studies. Tenslotte maakt ook een aantal jongeren die voor een tussenjaar in het buitenland verblijven gebruik van onze Skypediensten.

Omdat het toelatingsklimaat grimmiger wordt (Nederland wil af van de zesjes cultuur) en het belangrijk is je zorgvuldig voor te bereiden op een eventuele selectie, krijgen we steeds meer vragen om al veel eerder uitgebreid aan de slag te gaan met een categorie jongeren die we eerder nog niet heel veel zagen: de profielkiezers. [Lees meer…]

Engels en Internationalisering in het Hoger Onderwijs

21 november 2016

door Heleen Pelle

Steeds meer opleidingen in Nederland kiezen voor Engels als voertaal. Dit heeft te maken met  internationalisering in het Hoger Onderwijs. Al sinds 1987 bestaat het Erasmus-programma dat als doel heeft om mobiliteit van de studenten en ook van docenten in het Hoger Onderwijs binnen Europa te bevorderen.

Het meest bekend is het Erasmus-exchange programma, waar studenten gedurende hun studie van gebruik kunnen maken. Alle Nederlandse Universiteiten en Hogescholen hebben een groot aantal Erasmus-Exchange Partners. Hierdoor krijgen studenten de mogelijkheid om tijdens hun Bachelor gedurende 1 semester in het buitenland te studeren zonder daarvoor extra te hoeven betalen. Dit is een fantastische mogelijkheid om eens in een internationale setting te studeren. Inmiddels zijn er ook zelfs buiten Europa veel universiteiten die participeren in de Exchange-programma’s. [Lees meer…]

Een studiekeuzetraject als je ver weg woont

24 oktober 2016

door Adine de Planque

De afgelopen jaren heb ik heel wat jongeren die in het buitenland wonen geholpen bij het vinden van een studie in Nederland. Na een wat onwennige skype-start ben ik inmiddels aardig bedreven in het coachen op afstand. Het is eigenlijk heel gezellig zo voor dat scherm, het voelt helemaal niet zo anders als bij een regulier gesprek.

Soms is skypen helaas niet mogelijk. Zo had ik een klant die vrijwilligerswerk deed in Zuid Afrika, in een weeshuis waar ze maar heel af en toe internet had. Dus moesten de gesprekken via de (haperende) mail en soms de telefoon.

Gelukkig zijn de meeste expat kinderen die ik begeleid gewoon vaak achter hun bureautje te vinden, zeker als ze nog examen moeten doen. [Lees meer…]

Gapyear : verdieping in je studiekeuze!

2 oktober 2016

Door Karin Kohnstamm

Als studiekeuzecoach en als moeder van een dochter die vorig jaar haar eindexamen heeft gehaald, hoor ik bijna dagelijks de diversiteit aan keuzes waar een gemiddelde eindexamenkandidaat voor staat.

Naast wat en waar je gaat studeren, bestaat er bijna bij iedereen ook de vraag of je meteen gaat studeren of dat je kiest voor een tussenjaar.

Een tussenjaar oftewel ‘gapyear’ kan een heel waardevol jaar worden als je het goed invult. Deze invulling is afhankelijk van een aantal gegevens

  • wat wil ik met mijn tussenjaar bereiken
  • welke mogelijkheden heb ik
  • heb ik mijn definitieve studiekeuze al gemaakt

[Lees meer…]

Internationalisering in het Hoger Onderwijs

20 januari 2016

door Heleen Pelle

Het Nederlands Hoger Onderwijs wordt steeds meer onderdeel van de Europese academische wereld. De overheid stimuleert al jaren de internationale mobiliteit van studenten. Denk hierbij met name aan uitwisselingen die mogelijk worden gemaakt met Erasmus-beurzen. Om ook meer buitenlandse studenten aan te trekken om in Nederland te komen studeren, neemt hier in eigen land ook het Engelstalig onderwijsaanbod toe.

Wat betekent dit voor jou als Nederlandstalige student? [Lees meer…]

Overweeg je een Master in het buitenland?

16 april 2015

door Heleen Pelle

Steeds vaker overwegen Nederlandse studenten om na hun Bachelor over te stappen naar een Master in het buitenland. Dit kan een enorme verrijking zijn van je persoonlijke ontwikkeling. Je verwerft op deze manier behalve academische kennis ook een aantal internationale en/of interculturele competenties die je in je carrière goed van pas zullen komen.

De belangrijkste redenen om te kiezen voor een Master in het buitenland:

  • Sommige Master-specialisaties worden alleen in het buitenland aangeboden.
  • Veel Master-specialisaties staan in het buitenland beter aangeschreven dan in Nederland.
  • Het opbouwen van een netwerk in het buitenland, waardoor de kansen op een internationale baan worden vergroot.
  • Het omzeilen van een verplichte Pre-Master hier in Nederland.
  • Een Master is in enkele gevallen minder duur in het buitenland dan in Nederland (o.a. Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk). Zeker wanneer het een tweede Master betreft!
  • Het opdoen van internationale ervaring en jezelf onderscheiden van je mede-studenten.
  • Het verbeteren van je Engelse-, of andere taalvaardigheid.

[Lees meer…]

Studeren in het buitenland?

14 januari 2015

door Marline Tjeenk Willink

Ben je van plan om (een tijdje) in het buitenland te studeren? Dan vraagt dat best wat uitzoek- en nadenkwerk. Maar de helft van de pret is de voorbereiding, toch? Allereerst is er natuurlijk de vraag wat je wil studeren. Vervolgens welk deel van de studie je in het buitenland wil doen (hele bachelor, minor of master… of misschien wil je wel alleen een gapyear, summerschool of stage tussendoor). In welk land en aan welke universiteit wil je dan studeren? En als laatste komt er ook veel geregel op je af, zoals eventuele extra studiekosten, behoud van je studiefinanciering, [Lees meer…]

Naar het buitenland voor gapyear, minor of master

5 november 2013

door Alice Boreel

“Na je eindexamen een jaar weg. Wie wil dat nou niet?”, schreef ik een jaar geleden op deze plaats. En toen kwamen de kabinetsplannen voor het afschaffen van de basisbeurs en het instellen van een sociaal leenstelsel. Veel scholieren besloten de laatste kans op de basisbeurs te grijpen en in september 2013 te gaan studeren.

Toen begin juni het leenstelsel een jaar werd uitgesteld, was het voor veel jongeren te laat om een zinvolle invulling van een gapyear te organiseren.

Dat was jammer, want uit onderzoek in 2012 door het Europees Platform en de Nuffic blijkt dat een gapyear dikwijls leidt tot een betere studiekeuze. En dat geeft meer kans [Lees meer…]