door Harriet van den Heuvel

Nog een paar weken en dan is het 1 mei, de deadline voor het inschrijven voor een studie aan het Hoger Onderwijs.

Als studiekeuzecoach krijg ik in april nog aanmeldingen van scholieren die het moeilijk vinden om een studie te kiezen. Er is wel over nagedacht, maar het wordt maar niet concreet. Iets met… “mensen helpen” of iets met…. “economie en cijfers”.

Wat kun je nog doen om deze ideeën concreter te maken?

Probeer eerst voor jezelf helder te krijgen wat precies voor jou interessant is aan een bepaald aandachtsgebied. Dus bijvoorbeeld economie: is dat de cijfermatige kant of meer de kant van het ondernemen. Of bedoel je eigenlijk meer de bedrijfskundige kant of management?

Vervolgens kijk je welke persoonlijke kwaliteiten je wilt gaan benutten. Met welke interesses wil je iets gaan doen? Waar liggen je ambities, heb je al ideeën over beroepen?

Maak een lijst van al deze zaken en kijk of je ideeën al concreter worden.

Schrijf je vragen en twijfels op en ga die onderzoeken.

Op enkele hogescholen en universiteiten is het nog mogelijk om een open dag te bezoeken, kijk hiervoor op studiekeuze123.

Als je thuis al veel hebt uitgezocht en je twijfelt nog tussen bijvoorbeeld twee studies, probeer dan of je nog kunt proefstuderen of meelopen. Schrijf je snel in.

En als dat niet meer lukt, vraag dan aan vrienden, buren, neven, nichten of zij iemand kennen die de betreffende opleiding doet en vraag of je met hen een dagje mee kunt lopen.

Kortom, zorg dat je goed bent geïnformeerd, dat is belangrijk bij het maken van jouw studiekeuze. En luister goed naar jezelf: waar word je blij van?

Je kunt in Studielink totaal vier verzoeken tot inschrijving doen per studiejaar. Hiervan mag maximaal één een lotingopleiding zijn. Dit is wettelijk zo bepaald.

Als je je vóór of op 1 mei aanmeldt via Studielink voor een bacheloropleiding dan heb je recht op een Studiekeuzecheck. Een Studiekeuzecheck helpt jou om te bepalen of de studie bij je past en overeenkomt met je verwachtingen. Hoe de check eruit ziet verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gesprek of proefstuderen of een digitale vragenlijst.

Dien je na de aanmeldingsdeadline van 1 mei voor het eerst een verzoek tot inschrijving in via Studielink dan kan een instelling jou weigeren in te schrijven. De instelling dient hierover wel duidelijke regels opgenomen te hebben in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).

Uiteraard helpen de coaches van StudiekeuzeOpMaat jou graag bij de laatste loodjes.