door Karin Kohnstamm

Nog een kleine twee weken en dan is het 1 mei. De uiterste datum voor de inschrijving aan het Hoger onderwijs. In de vorige blog gaven we tips en trics om de laatste twijfels te overwinnen. Een grote geruststelling is dat je je in ieder geval voor 4 studies kan inschrijven (waarvan maar één een loting/decentrale selectie studie mag zijn). Je hoeft dus nog niet definitief te kiezen als er nog twijfels zijn. Geef je echter wel op voor 1 mei!

Let op: 2017/2018 gaat het selectiesysteem voor de numerus fixus opleidingen (de opleidingen waar een beperkt aantal studenten worden toegelaten) veranderen.

De centrale loting voor numerus fixus opleidingen wordt geheel afgeschaft.

Volgend jaar is de deadline van inschrijving voor alle numerus fixus opleidingen 15 januari! De onderwijsinstellingen gaan zelf studenten selecteren die zich hebben ingeschreven voor een numerus fixus opleiding. Bij deze vernieuwde vorm van decentrale selectie wordt gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aankomende student.

Naast landelijke regels voor selectiecriteria stellen opleidingen ook hun eigen criteria en procedures vast, welke duidelijk omschreven moeten zijn voor de aankomende studenten zodat ze zich er goed op kunnen voorbereiden. Landelijke regels die hierbij gelden zijn:

  • Inschrijving voor numerus fixus opleiding moet voor 15 januari.
  • in 1 jaar mogen studenten maximaal voor twee numerus fixus opleidingen aanmelden. Dus ook een zelfde opleiding aan twee verschillende instellingen. Inschrijving voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag echter maar aan 1 instelling.
  • Maximaal 3 keer mag er meegedaan worden aan een selectieprocedure voor een opleiding.
  • Uiterlijk 15 april wordt bekend gemaakt of je al dan niet bent toegelaten. Indien dit niet het geval is kan je je nog voor 1 mei aanmelden voor een opleiding zonder numerus fixus.

Kortom om teleurstellingen te voorkomen is het uiterst belangrijk voor de kiezers van volgend jaar dat zij zich nog eerder gaan bezinnen op hun studiekeuze! Start in het jaar voor het eindexamen met na te denken waar je jezelf in zou willen verdiepen of bekwamen en welke studie daarbij past.

Bezoek open en meeloopdagen, proef de sfeer en het aanbod van de verschillende onderwijsinstellingen in diverse steden.

Mocht je in de loop van je studie toch graag in een ander vakgebied dan je hoofdopleiding kennis op willen doen kan dit in de vorm van een minor. Een minor is een speciaal samengesteld vakkenpakket van 30 (of 60 studiepunten) welke je pas kan volgen als je alle punten van het eerste jaar van de bachelor gehaald hebt. Zie als voorbeeld de minors van de UVA. Het is het onderzoeken waard of de minor aan een andere universiteit of in het buitenland gevolgd kan worden of dat het behalen van de minor toegang geeft tot een bepaalde master.

Kortom, keuzes maken is intens maar in de loop van je studie kan er nog veel toegevoegd worden aan de richting van de uiteindelijk af te leggen vakken!