door Adine Tjeenk Willink

Als de laatste vuurpijl is afgeschoten en de laatste oliebol achter de kiezen, komen wij zoetjesaan weer terecht in het leven van alledag, weliswaar in een vers en fris nieuwjaar.

En wat staat er op de korte termijn te gebeuren in 2018?

*Als je dit jaar eindexamen doet, komt de tweede ronde van de SE’s  alweer snel op je af . Voor de meesten zal dit rond half januari beginnen. Sommigen zijn al hard aan het leren tussen alle feestelijkheden door.  Zeker als je je  middelbare schooltijd wil afsluiten met een mooie cijferlijst is elk punt er één!

*Velen hebben al een studie gekozen die bij hen past. Als je nog geen keuze hebt gemaakt, dan wordt het nu tijd om dat te doen. Inschrijven voor de meeste studies moet ook komend jaar weer voor 1 mei! In januari, februari en maart zijn er weer veel open dagen, meeloopdagen en proefstudeer mogelijkheden

*Degenen die zich willen aanmelden voor studies met een numerus fixus moeten dat doen vóór 15 januari as.  Je kunt je altijd later terugtrekken mocht je toch een andere studie willen gaan doen. Maar sluit niet op voorhand deze  studies uit door je te laat op te geven.  De lijst met fixusstudies 2018-2019  en alle informatie over numerus fixus en selectie vind je op Studiekeuze123

*Als je al studeert maar je twijfelt of je wel de goede studie hebt gekozen, stel jezelf dan de volgende vragen:

Wat had je verwacht van deze studie en wat valt tegen? Lukt het je om punten te halen? Zo niet, heb je er genoeg tijd en energie in gestopt? Als je alles hebt afgewogen en je komt tot de conclusie dat je inderdaad de “verkeerde studie” hebt gekozen dan kan het verstandig zijn om te stoppen vóór 1 februari 2018. Dat geldt overigens ook als je wèl de juiste studie hebt gekozen, maar niet hard genoeg hebt gewerkt! Door vóór 1 februari te stoppen ontloop je de kans op een negatief bindend studieadvies (BSA).

Als je stopt in je eerste jaar en vóór 1 februari je studiefinanciering stopzet, hoef je je eventueel aanvullende beurs en je reisproduct (OV kaart) niet terug te betalen. Dat wordt de 1-februariregeling genoemd. Een eventuele lening moet je wel terug betalen.

*En dan volgt de bezinning op de verder invulling van de rest van het studiejaar dat voor je ligt en op een heroriëntering op je volgende studiekeuze. Hiervoor kun je overigens ook terecht bij de coaches van StudiekeuzeOpmaat, die onafhankelijk zijn van de instelling waar je nu studeert.

Namens alle coaches van StudiekeuzeOpMaat wens ik jullie allemaal een wijs, succesvol en inspirerend 2018!