PRIVACYVERKLARING

StudiekeuzeOpMaat, met elf vestigingen in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: info@studiekeuzeopmaat.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming van StudiekeuzeOpMaat is te bereiken via info@studiekeuzeopmaat.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
StudiekeuzeOpMaat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van of mogelijk geïnteresseerd bent in onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School- en opleidingsgegevens
 • Gegevens over interesse- en persoonlijkheidstesten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in de coachingsgesprekken, in correspondentie, via het contactformulier van onze site en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar tenzij er een overeenkomst voor een coachingstraject is. In zo’n geval is toestemming van de ouders of voogd nodig. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiekeuzeopmaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
StudiekeuzeOpMaat verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een studiekeuze- of coachingstraject
 • Contact te kunnen onderhouden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar klanten en geïnteresseerden

Geautomatiseerde besluitvorming
StudiekeuzeOpMaat neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
StudiekeuzeOpMaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
StudiekeuzeOpMaat verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u van coach wisselt dan worden uw gegevens slechts met uw toestemming gedeeld met de nieuwe coach.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. StudiekeuzeOpMaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies worden 26 maanden bewaard. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StudiekeuzeOpMaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiekeuzeopmaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. StudiekeuzeOpMaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
StudiekeuzeOpMaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw eigen coach of via info@studiekeuzeopmaat.nl.

23 mei 2018

"Ik heb hier geleerd om veel opties te bekijken, af te wegen en
uiteindelijk voor mezelf te kiezen!"

Lees ook de ervaringen met de gekozen studies.

WAT ZEGGEN KLANTEN OVER STUDIEKEUZE OP MAAT?

"Zo fijn dat andere mogelijkheden bekeken worden dan waar je
als ouder aan vast zit"

"Ik wilde naast mijn studie blijven dansen en zingen dus moest ik
daar ruimte voor inplannen. Met mijn coach heb ik hier ook goed
naar gekeken"

"Mijn zoon werd als een jong volwassene aangesproken en kreeg
zijn eigen verantwoordelijkheid"

"Door dit traject doe ik nu een studie die me echt interesseert. Daardoor
haal ik ook mooie cijfers en dat voelt erg goed"

"Ik ben erg tevreden met de keuze van mijn dochter omdat het HAAR
keuze is met haar motivatie"

Locaties StudiekeuzeOpMaat

WAAR?

Je vindt ons in Amsterdam, Arnhem, Bergen, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Hilversum, Rotterdam en Utrecht.

Vind een coach bij jou in de buurt

ZoekenOp social media