door Gerard Hoogerbrugge

Op 3 oktober is de Wet invoering associate degree-opleiding door de Eerste Kamer aangenomen.

Met dit wetsvoostel wordt de associate degree een zelfstandige opleiding – los van een hbo-bacheloropleiding – en krijgt daarmee een volwaardige positie in het onderwijsbestel.

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat studenten het komende studiejaar kunnen kiezen uit 150 nieuwe associate degree-opleidingen.  Deze opleidingen kunnen worden gevolgd bij 22 verschillende bekostigde hogescholen. Daarnaast gaan er ruim 60 associate degree-opleidingen van start bij niet-bekostigde hogescholen.

De associate degree-opleiding bestond tot nu als een 2-jarig traject dat gekoppeld moest zijn aan een hbo-bachelor. Nu het een zelfstandige opleiding is geworden, ontstaat er een grotere verscheidenheid van opleidingen en dus meer keuzevrijheid voor de studenten.

De associate degree is een tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs die opleidt tot niveau 5 in termen van het European Qualifications Framework (EQF) en het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) ( N.B. Een bachelor in het HBO of WO gaat tot niveau 6 en een WO- of HBO-Master tot niveau 7). Daarmee levert de associate degree een uitbreiding van mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en het op- en omscholen naar een hoger opleidingsniveau of een ander beroep.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken