Iedereen die zich voor 1 mei heeft ingeschreven voor een Bachelor studie aan een reguliere universiteit, of Hogeschool, heeft recht op een studiekeuze-check, ook wel matching genoemd. Deelname aan de studiekeuze-check wordt door de meeste opleidingen verplicht gesteld.

De studiekeuze-check is bedoeld om te kijken of de opleiding van de keuze van de aanstaand student wel bij hem/haar past. Ook wordt gecheckt of de aanstaand student wel weet waar hij/zij aan begint.  Uit ervaring is gebleken dat studenten die goed voorbereid hun studiekeuze hebben gemaakt, een grotere kans hebben om een goede start te maken in hun studie en het eerste jaar te halen.

Wat houdt de studiekeuzecheck / matching in?

In de meeste gevallen betekent dit dat de aanstaand student een uitnodiging krijgt voor een online vragenlijst, maar soms wordt er een verplichte matchings-activiteit georganiseerd.

Is deelname verplicht?

Wanneer je verzuimt om mee te doen aan een verplichte studiekeuzecheck kan de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven je inschrijfverzoek afwijzen en kan je dus niet starten met de Bachelor van je keuze. Check dus goed vooraf wat de opleiding van jouw keuze van jou verwacht voor de studiekeuze-check.

Mocht je vanwege een tussenjaar langere tijd in het buitenland verblijven, waardoor het je niet lukt om fysiek aanwezig te zijn bij de evt. georganiseerde matchingsactiviteiten, dan mag je de studiekeuzecheck soms ook op afstand doen, of nadat je weer terug bent in Nederland. Je moet hier wel een verzoek voor indienen en kunnen aantonen dat je gedurende de reguliere matchingsperiodes in het buitenland verblijft.

Let op: een geplande vakantie, of een examenreis is geen reden om niet op de matchingsactiviteit aanwezig te zijn.

Wat te doen met de uitslag van de studiekeuze-check?

Na deelname aan de studiekeuzecheck krijg je feedback en meestal ook een advies van de opleiding. Dat kan positief, of negatief zijn. Dit advies is echter niet bindend. Dus ook al zou je een negatief advies krijgen, dan mag je toch gewoon starten met de studie van je keuze. In dat geval is het wel raadzaam om jezelf toch nog een keer goed de vraag te stellen of je er wel verstandig aan doet om in te gaan tegen dit advies.

Als je je inschrijft na 1 mei

Als je je na 1 mei inschrijft voor een studie kan de universiteit of hogeschool je ook verplichten om mee te doen aan een studiekeuzecheck. Wanneer dit vervolgens uitmondt in een negatief advies, dan is dit advies bindend en kan de onderwijsinstelling je dus weigeren voor inschrijving voor de studie van je keuze.

Heroverweging studiekeuze

Mocht je na een negatief advies twijfelen over je initiële studiekeuze, dan staan wij als studiekeuzecoaches van StudiekeuzeOpMaat altijd voor je klaar om je te begeleiden in dit proces. Past de studie toch bij je als je er meer over weet? Of zijn er andere studies die beter aansluiten bij wat je kan, wat je wil en wie je bent?

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken