door Heleen Pelle

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de Millennial Generatie (ofwel Generatie Y), geboren tussen 1980 en 2001. De laatste Millennials worden dit jaar 17 en zullen worden opgevolgd door de Generatie Z (geboren tussen 2001 en 2015), ook wel de Digital Natives, Generation Wii, of Homeland Generatie genoemd.

Tijd om dus even vooruit te blikken op de generatie die vanaf nu hun Middelbare School afrondt en voor hun studiekeuze staat.

De Generatie Z is opgegroeid na de aanslag op de Twin Towers, in een tijd dat we in het Westen voortdurend op onze hoede moeten zijn voor aanslagen. Om die reden wordt deze generatie voortdurend gevolgd door digitale mobiele technologie, doorgelicht met psychologische software en gemonitord door bewakingsapparatuur die elke vorm van ongepast entertainment onmogelijk maakt. Ze groeien op in een 24/7 informatie-maatschappij en ze gaan ook erg gemakkelijk mee met de snelle ontwikkelingen op digitaal gebied.

Kenmerkend voor hen is dat ze vaak een korte aandachtsboog hebben; ze vervelen zich snel, lezen niet veel, maar bekijken, wanneer ze er zin in hebben liever snelle visuele informatie die ze zelf bij elkaar zoeken via Youtube en andere digitale mediakanalen. Generatie Z zal nauwelijks meer te vinden zijn achter de TV, luisterend naar de radio, of lezend in tijdschriften, en zijn daarom lastig bereikbaar voor de oudere generaties.

Ze zijn in staat om razendsnel informatie te vinden en te filteren, maar de verwerking ervan is vaak erg oppervlakkig. Het is goed om ons dat te realiseren, wanneer we als oudere generatie echt contact met hen willen maken.

Iedereen die te maken heeft met dochters, zonen, of leerlingen die tot deze generatie behoren, zal hierin kenmerken herkennen – en hopelijk lukt het ons allen om begrip te hebben voor de digitale jongeren van nu! Zodat we in staat zijn om in echt contact te komen met hen – al is het maar als klankbord. Als studiekeuzecoaches doen wij in ieder geval altijd ons uiterste best om te begrijpen wat er omgaat in het hoofd en in het hart van de studiekiezers die bij ons komen. Zo zijn we in staat om een prettige, vertrouwde sfeer te creëren en maken we meestal gemakkelijk contact met de jongeren die we begeleiden bij hun studiekeuze.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken