door Heleen Pelle

Binnenkort vliegen weer veel jongeren uit. Zij gaan studeren en kiezen ervoor om op kamers te gaan wonen. Als ouders blijf je dan achter en krijg je met een nieuwe situatie te maken. Die situatie vraagt vaak om aanpassing, zowel van het kind, als van de ouders en het heeft natuurlijk ook impact op de hele gezinssituatie.
Loslaten wat je lief is is niet gemakkelijk. De ouder-kind-band is sterk en ook al weet je als ouders dat het leren loslaten van levensbelang is, toch is het niet altijd eenvoudig om vanaf de zijlijn te ervaren dat je kind zijn eigen weg kiest, een eigen levensstijl ontwikkelt en misschien wel hele onverstandige keuzes maakt in jouw ogen als ouder. Hoe laat je dan los?
Loslaten doet altijd pijn, te meer daar je van tevoren nooit weet hoe het leven van je kind zal verlopen. Loslaten heeft daarom met vertrouwen te maken. Als je je kind niet de vrijheid en ruimte geeft om zélf ervaringen op te doen en beslissingen te nemen, kan eventuele hulp, advies en aanwezigheid als benauwend worden ervaren.
Het is echter wel belangrijk dat je kind weet dat je er altijd voor hem/haar bent voor het geval dit nodig is. Accepteer maar dat het ouderlijk huis in eerste instantie alleen nog maar van belang is als adres om bij te slapen, lekker te eten en om de was te (laten) doen.
Het warme nest is belangrijk voor koestering en groei, maar uiteindelijk moeten kinderen voorbereid worden op het moment van ‘uitvliegen’. Ze zullen ontdekken dat ze ‘vleugels’ hebben, én hoe ze die kunnen gebruiken. Náást het eigen nest, ontdekken kinderen dan die wijdere wereld.

Als ze uiteindelijk uitvliegen, dan is het van belang dat je als ouder hiermee positief omgaat. Geef hen dan ruimte om zèlf ervaring op te doen, om zelf verantwoordelijkheid te leren aanvaarden, keuzes te maken en te leren van fouten. Probeer hen echt je vertrouwen te geven.
Loslaten heeft ook invloed op het gezinsleven. Verantwoordelijkheden verschuiven en er komt tijd vrij die anders ingevuld moet worden. Het huis wordt stiller. Vooral wanneer het laatste kind is uitgevlogen en ouders dus alleen achterblijven, mis je de inbreng van je kind(eren). Je moet het nu weer samen gezellig maken ☺

Wanneer onze kinderen merken dat we als ouders dóórleven, zullen zij zich ook gelukkiger voelen. Ze ervaren dan niet de druk van ouders die tè afhankelijk zijn geworden van het zorgen voor hun kinderen. In het loslaten schep je zo ruimte voor kinderen om onbevangen terug te keren naar het ouderlijk huis, voor aandacht, gezelligheid en voor het ontwikkelen van een volwassen ouder-kind relatie.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken