door Harriet van den Heuvel

“…. Nee het zijn niet je eindexamencijfers, het is het overgangsrapport van 5 naar 6 .…”

Door de afschaffing van de centrale loting zijn er momenteel veel vragen van eindexamenleerlingen over de decentrale selectie. Hogescholen en universiteiten mogen hiervoor zelf criteria bepalen. Zorg dus dat je je hierover goed informeert.

Even opfrissen: vanaf het studiejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor opleidingen met een numerus fixus (opleidingen met een beperkt aantal plaatsen). Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt. De uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari 2017. Daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure.

Uiteraard moet je voldoen aan de gestelde toelatingseisen qua opleidingsniveau en profiel. Wat kunnen verder criteria zijn bij een decentrale selectie? Wat wil de opleiding van jou weten?

 • Jouw motivatie: waarom wil je deze opleiding graag volgen en waarom ben jij geschikt?
 • De cijfers van het overgangsrapport van 4/5 havo of van 5/6 vwo
 • Jouw specifieke kennis en/of vaardigheden, bijvoorbeeld:
  • Taalgevoeligheid bij de opleiding Journalistiek of
  • (Bio-) medische basiskennis en vaardigheden bij Geneeskunde of
  • Creatief- en technisch inzicht bij Industrieel Product Ontwerpen
 • Werkervaring, afhankelijk van de studie, in bijvoorbeeld de hulpverlening/horeca/etc.
 • Activiteiten waaruit jouw ambitie voor de studie/het werkveld blijkt, bijvoorbeeld bestuurlijke of organisatorische taken op school of bij een sportclub.

Het hangt natuurlijk van de aard van de opleiding af welke criteria gelden. Ook worden de criteria op verschillende manieren getoetst. Vormen hiervoor zijn bijvoorbeeld: een motivatiebrief, een selectie-interview, een online vragenlijst, een praktijkopdracht, een capaciteitentest, een portfolio, een toetsdag (met bijvoorbeeld de BMAT: Biomedical Admissions Test) etc.

Vanaf 1 oktober staat op de websites van de hogescholen en universiteiten of een bepaalde opleiding een decentrale selectie heeft en welke selectiecriteria in dat geval gelden. Een belangrijke verandering dus ten opzichte van vorige jaren. Bekijk het stappenplan met betrekking tot selectie.

Uiteraard helpen de coaches van StudiekeuzeOpMaat  graag bij het studiekeuzeproces!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken