door Deirdre van Schaardenburg

Jet zit in haar eindexamenjaar en heeft het Natuur & Gezondheid-profiel gekozen met Kunst en Economie. Ze is bij mij gekomen omdat ze nog geen studie heeft gevonden die haar aantrekt. Iets met kunst? In de gezondheidszorg? Of toch iets in de techniek?We zijn al een tijdje samen aan het werk en inmiddels heeft ze na een aantal bezoeken aan diverse kunstopleidingen besloten dat dit toch niet haar wereld is. Ze wil wel iets met haar creativiteit doen en denkt nu aan de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn de vakken natuurkunde en wiskunde B een vereiste. Ze is bereid om na haar eindexamen zich hiervoor in te zetten, hard te werken en bij  Boswell-Bèta deze vakken komend najaar in te halen. Jet is niet de enige die in de 3 e klas van het VWO nog niet zo te porren was voor een Natuur & Techniek-profiel.

Uit onderzoek van de de VHTO (Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) blijkt dat meisjes en jongens niet in aanleg noemenswaardig verschillen voor wat betreft aanleg voor bèta/techniek. Wel blijkt dat meisjes vaker denken dat natuurkunde heel moeilijk zal zijn. Uit hun onderzoek naar VWO leerlingen  blijkt dan ook dat meisjes vaker kiezen voor het Natuur & Gezondheid-profiel dan het Natuur & Techniek-profiel.

Het keuzeverschil wordt naar hun mening veroorzaakt door:

  • (gender-stereotiepe) invloeden vanuit de omgeving: ouders, docenten, decanen;
  • een beperkt beeld van opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT en onbekendheid met de maatschappelijke innovaties die door technologie mogelijk zijn;
  • het ontbreken van rolmodellen (vrouwelijke professionals in bèta, techniek of ICT) om zich mee te kunnen identificeren;
  • weinig zelfvertrouwen in het eigen talent voor bètavakken en techniek.

Vandaar dat er op initiatief van het VHTO een jaarlijkse Girlsday wordt georganiseerd om meisjes al op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.

Dit landelijke evenement vindt komend jaar plaats op donderdag 12 april 2018. Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden georganiseerd én maken kennis met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk. Natuurlijk leren zij ook de vrouwelijke medewerkers die in de bedrijven werken kennen!

Scholen en bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden.

Als Jet hier vroeger aan had meegedaan was haar interesse voor techniek wellicht eerder aangewakkerd. Gelukkig is zij zich er alsnog bewust  van geworden dat haar, met een kleine omweg, niets in de weg staat voor een toekomst in de techniek.

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken