door Heleen Pelle

Je bent geslaagd, de vlag hangt uit!! Jeeeh, eindelijk ben je verlost van school en heb je je ingeschreven voor een interessante en hopelijk goed passende vervolgopleiding.

Wat een heerlijk vooruitzicht dat je eindelijk kan gaan doen wat je echt leuk vindt.

Je studententijd kan de mooiste tijd van je leven zijn; Eindelijk kom je op eigen benen te staan en kan je je eigen tijd indelen, maar tegenwoordig lezen we regelmatig dat studenten lijden onder prestatiedruk, financiële druk en last but not least, sociale druk.

Prestatiedruk

Elk studiejaar in het Hoger Onderwijs (HBO en WO) bestaat uit 60 ECTS, oftewel 60 studiepunten. Dat kunnen 10 vakken van elk 6 studiepunten zijn, of 8 vakken van 7,5 studiepunt, of elke andere combinatie. Voor elk vak dat je haalt krijg je het aantal studiepunten dat er voor dat vak staat – ongeacht of je er een 6 voor hebt gehaald, of een 9.

Voor het eerste jaar geldt vrijwel overal dat je in je eerste jaar minimaal 45 van deze 60 studiepunten moet halen om door te mogen gaan naar het tweede jaar. Voor sommige studies ben je zelfs verplicht om alle 60 studiepunten te halen. Wanneer je het vereiste aantal studiepunten niet haalt, dan moet je stoppen met de opleiding. Je mag niet opnieuw starten met het eerste jaar, dus je zal naar een andere studie, of naar een andere instelling moeten uitwijken.

Financiële druk

Sinds de invoering van het leenstelsel ontvangen veel studenten geen enkele studietoelage meer van de overheid, maar is er wel de mogelijkheid om op een voordelige manier geld te lenen voor je studie en je levensonderhoud. Denk hierbij aan collegegeld, studiemateriaal, zorgverzekering, telefoonkosten, en uitgaven aan vervoer, kleding en ontspanning en voor degenen die op kamers gaan wonen ook boodschappen en huur. Voor een gemiddelde student komen deze uitgaven per maand uit op ca. € 1100,=. Het maximaal te lenen bedrag bij is DUO momenteel € 1027,=. (Zie rekenhulp DUO) Wanneer je je hele studententijd het maximale bedrag leent, dan eindig je na 4 jaar met een studieschuld van bijna € 50.000,= . Voor een jaar extra komt daar nog ‘ns ruim € 12.000,= bij. Momenteel is het rentepercentage bij DUO gelukkig erg laag, maar het is natuurlijk niet zeker of dat ook de komende jaren zo zal blijven. En het volledige geleende bedrag dient met rente te worden terugbetaald! Deze lening kan je later in de weg staan wanneer je bv. een huis zou willen kopen.

Sociale druk

Een nieuwe opleiding, betekent vaak ook een hele nieuwe vriendenkring. Wanneer je op kamers gaat wonen, zal je vaak ook een heel nieuw leven opbouwen in een nieuwe woonplaats, terwijl je natuurlijk ook je oude vrienden en je familie wil blijven zien. Je blijft in al je bestaande WhatsApp-groepen zitten en er komen veel nieuwe App-groepen bij, met je studiegenoten, je huisgenoten, je jaarclubgenoten, etc. En als je ze de kans geeft, vragen ze 24/7 je aandacht. De telefoon van een student geeft continu nieuwe signalen af. Dat zijn allemaal “prikkels” die onbewust bij je binnen komen en die uiteindelijk stress kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn er vrijwel elke avond gezellige dingen te doen en er zijn geen ouders in de buurt die je tegenhouden. Dat is natuurlijk allemaal heel aanlokkelijk, maar als je niet oppast leef je meer ’s avonds en ’s nachts dan overdag – terwijl er juist overdag aan je studiepunten moet worden gewerkt.

Kortom, het studentenleven kan nog steeds de mooiste tijd van je leven zijn, mits je de gezelligheid en je uitgaven weert te doseren en daarnaast ook voldoende aandacht aan je studie schenkt!

De belangrijkste tip van mijn jongste dochter: Leer ook NEE te zeggen, je hoeft niet overal bij te zijn.

 

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken