door Alice Boreel

Heb jij een brede belangstelling en wil je je in je bachelorstudie nog niet beperken tot één vakgebied? En voel je je thuis tussen internationale studenten en ben je goed in Engels? Dan is een University College misschien iets voor jou.

Het oudste University College (UC) van Nederland, opgericht in 1997, zit in Utrecht en heeft ook een vestiging in Middelburg. Er zijn Colleges in Maastricht en Amsterdam. Leiden heeft sinds 2010 een College in Den Haag en de Erasmus Rotterdam en Twente starten er allebei een in 2013.

University Colleges bieden brede bachelors onder de noemer Liberal Arts and Sciences (LAS). Meestal kun je kiezen uit de majors Humanities (denk aan vakken als geschiedenis, kunst, filosofie, taal en literatuur), Social Sciences (b.v. economie, recht, psychologie en sociologie) en Science(bètavakken als scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde).

Na je bachelor kun je doorstromen naar een master aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Hoe gemakkelijk dat gaat hangt sterk af van welke major je hebt gedaan. Tussen de Colleges onderling zitten ook accentverschillen. Zo is Leiden vooral gericht op vrede, recht en duurzaamheid en zit Amsterdam meer in de science-hoek. Ligt je interesse bij medische masters, kijk dan eens naar de Pre-Medical programma’s van Utrecht, Middelburg en Maastricht. Bijzonder in Middelburg is hun Performing Arts programma, een combinatie van LAS en Conservatorium.

De belangstelling voor de UC’s in Nederland neemt toe. Zo waren er op de Open Dag in Amsterdam afgelopen november ca. 1000 bezoekers tegen 500 vorig jaar. Als redenen voor die groeiende populariteit worden genoemd de brede bachelor: je pint je nog niet direct vast op één richting; de kleinschaligheid van de opleiding: UC’s hebben zo’n 250 eerstejaars en in de meeste klassen zit je met 25 mede-studenten; het internationale karakter: ca. 50% van de studenten komt uit het buitenland of heeft in het buitenland gewoond; en de hechte band die ontstaat door het wonen op een campus. Bijna alle Colleges hebben zo’n campus, alleen in Maastricht moet je zelf woonruimte vinden. Ook een reden om voor een UC te kiezen: je zit er samen met andere excellente studenten!

Dit laatste betekent ook dat er een selectieprocedure is voor de UC’s. Meestal moet je een motivatie-, een aanbevelingsbrief en je cijferlijst opsturen. Vervolgens word je wel of niet uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. De aanmeldingsprocedure is in het Engels en de meeste Colleges hebben vroege inschrijvingsdata. Dus wees er op tijd bij!

UC’s in Nederland: AmsterdamLeidenMaastrichtMiddelburgRotterdamTwenteUtrecht

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken