door Adine Tjeenk Willink

In deze lastige economische tijden valt het ons, studiekeuzecoaches, op dat met name ouders vaker de nadruk leggen op het beroepsperspectief van de studie die hun kind gaat kiezen. Heel begrijpelijk in tijden van recessie.

Volgens Elsevier en de Raad voor Werk en Inkomen geven studies als Fiscale Economie, Fiscaal Recht, Technische studies, Gezondheids- en Labaratoriumstudies, Notarieel Recht en de lerarenopleidingen de beste baankansen. Voor culturele, bedrijfskundige of taalkundige studies zijn de vooruitzichten niet rooskleurig.

Maar wat nu als je geen aanleg hebt voor wiskunde, laat staan natuurkunde, goed bent in talen en interesse hebt in de sociale wetenschappen ofwel de culturele kant van onze maatschappij? Of nog sterker: als je passie toneel is “Moeder, ik wil bij de Revue!!!!” of muziek of beeldhouwen? Moet je dan toch gaan voor die verstandige keuze?

Niet doen”, zei Frans Meijers, lector Pedagogiek van de beroepsvorming van de Haagse Hogeschool al in 2009. “Een studie die je kiest op basis van je verstand hou je maar een half jaar vol. Dat is trekken aan een dood paard.” Uit onderzoek dat jaar van ResearchNed bleek dat studenten die hun studie hadden gekozen op basis van loopbaan-, status- of salarisverwachtingen duidelijk meer kans liepen uit te vallen in het eerste jaar dan studenten die op basis van inhoudelijke motivatie een studie hadden gekozen.

Een laatste waarschuwing komt uit onderzoek van een paar maanden geleden (Trouw): kies een studie nooit alléén op grond van de kans op een goede baan plus vet salaris. Studenten voor wie die factoren de doorslag geven bij hun studiekeus, blijken namelijk een flinke kans te lopen dat ze hun studie niet zullen afmaken. Kies dus ook uit inhoudelijke interesse, dan is de kans op studiesucces veel groter.

Worden afgestudeerden van opleidingen met matige of slechte baankansen allemaal werkloos? Natuurlijk niet! Ze zullen alleen meer moeite moeten doen om een baan te vinden, misschien moeten verhuizen of een lager salaris accepteren. En de besten vinden altijd wel een goede baan!

Dus weet wat je kiest en sluit je ogen niet voor de realiteit van het toekomstperspectief van de studie die je wilt gaan doen!

Gelukkig leiden er meer wegen naar Rome!

Onderzoek toont aan dat ruim 60% van alle werknemers een studie heeft gedaan die niet direct aansloot op het werk dat ze nu doen. Als je om je heen vraagt naar wat mensen hebben gestudeerd en hun huidige baan, zie je dat al snel bevestigd!

Blijkbaar zijn mensen dus goed in staat om op een bepaald punt in hun loopbaan een switch te maken naar een baan met toekomstperspectief en zich hierin verder te ontwikkelen. Dat past bij een steeds sneller veranderende maatschappij die vraagt om flexibele mensen die voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven om deze veranderingen bij te benen. De nieuwe werknemer is een kenniswerker die zichzelf blijft ontplooien.

Dat zou pleiten voor het kiezen van een studie op basis van inhoud dus interesse (hart), die niet direct arbeidsrelevant hoeft te zijn, maar waarin jongeren wel plezier in leren krijgen. Zo kunnen ook zij, via het concept van “een leven lang leren”, een prima positie op de arbeidsmarkt krijgen.

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken