Bij het eerste kennismakingsgesprek met mijn klanten zijn ook vaak de ouders aanwezig. Regelmatig komt het gesprek dan op “toen en nu”. Met name het huidige, gróte aanbod van studies in het Hoger Onderwijs, het BSA, het leenstelsel en de tendens van brede bachelors zijn dan gespreksonderwerpen.

Over dat laatste onderwerp in deze blog wat meer toelichting. Met name bij de Universiteiten is een groeiend aantal brede bachelors; binnen het Hbo zijn deze er (nog) nauwelijks omdat opleidingen hier vaak een duidelijk beroepsperspectief hebben.

University College

Een duidelijk voorbeeld van een brede bachelor is het University College: verschillende vakgebieden overlappen elkaar. Nederland telt inmiddels 11 University Colleges; het Engelstalige studieprogramma heet Liberal Arts and Sciences (LAS).  De studenten studeren en wonen met elkaar op een campus.

De opleiding vraagt je om zelf keuzes te maken.

In het eerste jaar maak je kennis met 3 verschillende wetenschapsgebieden:

1. (Arts &) Humanities, geesteswetenschappen

2. Social Sciences, sociale wetenschappen en 

3. Sciences, exacte wetenschappen.

Tijdens de opleiding stel je een eigen curriculum samen uit de drie disciplines.  Veel aandacht wordt besteed aan het interdisciplinair denken: aan het einde van het 1e jaar kies je een hoofdrichting en is er daarnaast veel vrije keuzeruimte. Ook volg je verplicht vakken uit de andere 2 hoofdrichtingen. Er is dus breedte maar ook diepgang (de major). Daarnaast is er veel aandacht voor academische vaardigheden: schrijven van essays en interdisciplinair onderzoek. 

Waarom interdisciplinair studeren?

Inmiddels is er -naast de University Colleges – een groot aanbod aan brede, ofwel interdisciplinaire bachelors. 

De achterliggende gedachte van deze tendens is dat grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, een financiële crisis of de vluchtelingencrisis om een breed perspectief vragen. 

Om deze problemen op te lossen zijn er mensen nodig die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken. Ze moeten kunnen samenwerken met specialisten uit andere vakgebieden om zo de beste ideeën bij elkaar te brengen.

Ook bij andere interdisciplinaire bachelors combineer je verschillende vakgebieden met elkaar. Bijvoorbeeld bij:

  • PPE (Philosophy, Politics and Economics)
  • PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics)
  • Bèta-gamma
  • Advanced Technology
  • Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
  • Science
  • Science, Business & innovation
  • Sustainable Innovation
  • Interdisciplinaire sociale wetenschap

Heb je een brede academische interesse en wil je je nog niet specialiseren in een afgebakend vakgebied? Dan is een brede bachelor het overwegen waard. 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken