Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een softwareprogramma dat afgelopen november is gelanceerd. Het is ontwikkeld door OpenAI, een onderzoeksorganisatie op het gebied van kunstmatige intelligentie, voor een groot deel gefinancierd door Microsoft. Naast onderzoek houdt OpenAI zich ook bezig met onderwijs en voorlichting om kunstmatige intelligentie in de samenleving te implementeren.

Hoe werkt ’t en wat kan het?

GPT staat voor Generative Pre-Trained Transformer, een technologie die getraind is om van een uitgebreid taalmodel gebruik te maken die de computer gevonden heeft door naar miljarden teksten, woorden, boeken, fora, kortom alles wat je op het internet kan vinden, te kijken. Al deze taalpatronen kan het programma vervolgens toepassen om antwoord te geven op vragen en opdrachten in kloppende mensentaal.

De slimme software kan door eenvoudige vragen te stellen een tekst schrijven. Het werkt eigenlijk als een chatbox, het geeft antwoorden op vragen die door de gebruiker gesteld worden. Het kan teksten (opnieuw) schrijven, samenvatten en verbeteren dus ook papers, scripties, (profiel)werkstukken en boekbesprekingen etc.

Ideeën out of de box verzinnen, sommen, gedichten en songteksten maken, eigenlijk is alles mogelijk! Het is een soort Google maar dan zijn de antwoorden genereert in een geheel nieuwe tekst en aantrekkelijk geschreven.

Waarom krijgt ChatGPT zo’n aandacht?

Alhoewel het niet het eerste taalmodel van OpenAI of andere bedrijven is, is de creativiteit, het gebruiksgemak en de nauwkeurigheid wel een stuk verder dan de rest. Door het open te stellen voor het grote publiek hadden ze in vijf dagen na de lancering al 1 miljoen gebruikers binnengehaald. Niet gek dat dit programma hoog op de agenda staat van bedrijven, politici en ook onderwijsinstellingen.

Er zijn natuurlijk risico’s en vragen te stellen:

-Zal de gebruiker zich bewust zijn van onwaarheden die soms door de software geproduceerd worden?

-Wordt OpenAI almachtig?

-Wat te doen met plagiaat, haatdragendheid, racisme en sexisme?

-Wat zijn de consequenties over een aantal jaar?

-Maakt het programma ons lui en afhankelijk?

-Zijn ‘mensen’ teksten nog wel te onderscheiden van die door  ChatGPT-geschreven zijn in de toekomst?

Kortom vragen genoeg om over na te denken voordat je klakkeloos tekst van ChatGPT overneemt voor het huiswerk (wat inmiddels al op grote schaal gebeurt)!

Wat de gevolgen zijn voor student en docent en welke impact dit programma heeft op het onderwijs vroeg ik maar even aan ChatGPT :

Wat betekent Chatgpt voor de student?

ChatGPT is een kunstmatige intelligentie model dat is getraind door OpenAI om natuurlijke taal te verwerken en antwoorden te geven op vragen. Voor studenten kan het een hulpmiddel zijn om snel informatie te vinden en vragen te beantwoorden.

Hoe kunnen docenten hierop inspelen?

Docenten kunnen op verschillende manieren inspelen op de aanwezigheid van ChatGPT voor studenten:

  1. Demonstreren hoe AI werkt en hoe studenten er gebruik van kunnen maken in hun studies.
  2. Begeleiden bij het kritisch analyseren van informatie die door ChatGPT wordt verstrekt.
  3. Oefenen in het formuleren van vragen om specifiekere informatie te verkrijgen.
  4. Aanmoedigen het verder verkennen van onderwerpen via andere betrouwbare bronnen naast ChatGPT.
  5. Benadrukken de beperkingen van AI en de noodzaak van menselijke expertises in sommige domeinen.

Gaat het blijvende impact hebben op het onderwijs?

Het is mogelijk dat kunstmatige intelligentie en chatbots zoals ChatGPT een blijvende impact zullen hebben op het onderwijs.

  1. Het vergemakkelijkt snelle toegang tot informatie en kan helpen bij het verbeteren van de efficiëntie van het leerproces.
  2. Het kan leerlingen helpen bij het beantwoorden van vragen en het verkrijgen van snelle feedback.
  3. Het kan docenten helpen bij het automatiseren van routinetaken, zodat zij zich kunnen richten op meer waardevolle activiteiten, zoals het begeleiden van studenten. Echter, de impact zal afhangen van hoe de technologie wordt geïmplementeerd en hoe effectief het wordt gebruikt in het onderwijs. Het is belangrijk om de beperkingen en de noodzaak van menselijke expertises te overwegen bij het gebruik van AI in het onderwijs.

Al met al, een fascinerend programma, zelfs met een beetje zelfkennis.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken