Steeds vaker spreek ik met studiekiezers die op zoek zijn naar een studie waarmee ze later een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame wereld; niet alleen op het gebied van Milieu, maar ook op gebieden als Woningbouw, Gezondheidszorg en Veiligheid.

Vaak zijn dit technische studies waarvoor een N&T profiel wordt gevraagd, maar er zijn gelukkig ook “duurzame” studies te vinden waar je zonder de eindexamenvakken natuur- en scheikunde terecht kunt.

Jaarlijks komen er nieuwe studies bij die aansluiten bij de ontwikkelingen in onze maatschappij en veel Hogescholen en Universiteiten geven een eigen naam aan die studies waardoor het lastig is om de verschillende studies met elkaar te vergelijken.

Zo zijn er op de HBO’s studies zoals

  • Milieukunde(met Natuur- en Scheikunde als toegangseis), Tijdens de studie Milieukunde leer je over klimaatverandering en hoe er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt. Ook leer je creatieve en vernieuwende oplossingen bedenken om het gebruik van grondstoffen, energie en water terug te dringen.Tenslotte leer je om plannen te maken die bijdragen aan de leefbaarheid op kleine en op grote schaal.
  • Klimaat en Management(voor alle profielen). Met Klimaat en Management maak je het verschil in de grootste uitdaging van morgen: aanpassen aan ons klimaat. De klimaatverandering is in volle gang en de effecten worden de komende jaren nog beter zichtbaar. Of het nu gaat over duurzame energie of om het veiliger maken van Nederland: jij draagt je steentje bij aan het klimaatbestendig maken van Nederland.
  • Land- en Watermanagement(alleen Scheikunde verplicht). Bij Land- en Watermanagement leer je van alles over aardrijkskunde, biologie en economie. Maar denk ook aan termen als natuur, gezondheid, bouwen, leven, zeespiegelstijging,rekenen, bodemonderzoek, en zeker ook aan plezier en avontuur.

Al deze studies houden zich, zoals je kunt lezen, bezig met een duurzame aarde, maar op een andere manier.

Als we kijken naar de Universitaire Bachelors, dan is de keuze en misschien ook de verwarring veel groter. Er zijn studies zoals

  • Applied Earth Sciences(N&T als toegangseis), tijdens deze studie bestudeer je de ondergrond en de atmosfeer van de aarde. Je leert wat er onder het aardoppervlak zit en je ontdekt hoe energiebronnen en grondstoffen ontstaan en hoe we ze op een verstandige manier kunnen winnen om het landschap en het milieu zo min mogelijk aan te tasten.
  • Environmental Sciences(Natuur- en Scheikunde verplicht), je leert hier om milieukwesties als vervuiling, klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen te onderzoeken. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden en kennis waarmee je duurzame oplossingen ontwerpt en bijdraagt aan de toekomst van onze planeet.
  • Future Planet studies(voor alle profielen met aardrijkskunde, biologie, of natuurkunde),Bij Future Planet Studies leer je om vanuit verschillende perspectieven aan duurzaamheid te werken omdat een duurzame toekomst niet vanuit één vakgebied kan worden gecreëerd. Aardwetenschappen en biologie zijn nodig om het ingrijpen van de mens op ‘systeem aarde’ te begrijpen. Tegelijkertijd leer je om rekening te houden met de sociale, politieke en economische factoren die het gedrag van mensen bepalen. Je leert om actief te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan.

Onderzoekende studiekiezers zullen naar aanleiding hiervan misschien vast starten met een oriëntatie via Internet, maar natuurlijk leer je pas echt meer over de inhoud van deze studies op een Open Dag, of Meeloopdag.

Mocht je na het bekijken van deze studies nog hulp nodig bij het verder uitzoeken van de concrete studie voor jou, neem dan contact op met één van onze studiekeuzecoaches.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken