Nog een kleine maand en dan zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Als je nu bezig bent met een studie kiezen of je studeert al, zal het je niet ontgaan dat er de laatste tijd -vanwege corona- al veel in het nieuws is over onderwerpen zoals BSA (Bindend Studie Advies), collegegeld etc.  En dan zijn er over deze onderwerpen ook bij elke politieke partij ideeën voor de toekomst.  Eerst maar eens even over maatregelen vanwege de coronacrisis.

Vanwege corona andere BSA-regels
Normaal gesproken is het bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar er, om te zorgen dat het op tijd duidelijk wordt als studenten niet op de juiste plek zitten. De meeste BSA-normen liggen tussen de 42 en 48 studiepunten (van totaal 60). Dit studiejaar geldt er in het Hbo -vanwege corona- geen bindend studieadvies (bsa), omdat bijvoorbeeld stages en praktijkonderdelen door corona vaak niet kunnen doorgaan. Hbo-studenten die dit collegejaar dus niet genoeg punten halen voor een bsa, kunnen dat volgend collegejaar alsnog doen (normaal gesproken kunnen deze studenten niet door naar het volgende jaar van de instelling waar zij studeren). De universiteiten versoepelen hun bsa-norm, dat wil zeggen: eerstejaarsstudenten hoeven minder studiepunten te behalen om door te kunnen stromen naar het tweede jaar.

Los van corona heeft – met betrekking tot het BSA-  Groen Links een motie ingediend waarin het kabinet opgeroepen wordt om het bindende studie advies af te schaffen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt deze motie: er moet een niet-bindend advies voor in de plaats komen.

Vanwege corona een steunprogramma: Nationaal Programma Onderwijs
Vorige week presenteerde het (demissionair) kabinet Het Nationaal Programma Onderwijs: een steunprogramma in verband met de coronacrisis. Een aantal punten hieruit voor het Hoger Onderwijs zijn:

  • Iedereen die volgend jaar studeert krijgt een korting van 50% op het collegegeld.
  • Studenten die hun recht dreigen te verliezen op een aanvullende beurs, krijgen een tegemoetkoming.
  • Het studentenreisproduct wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor studenten als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Naast deze financiële ondersteuning komt er ook extra geld voor mentale ondersteuning door meer studie- en studentbegeleiding voor de persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang.

Verkiezingsprogramma’s: leenstelsel een actueel onderwerp
Sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015 bestaat er  voor studenten een leenstelsel. In de jaren hierna is er steeds meer kritiek gekomen op dit sociale leenstelsel. En in aanloop naar de Verkiezingen 2021 spreken steeds meer partijen zich uit over afschaffing hiervan. Eén van de gedachten hierachter is dat studenten nu te veel onder druk staan: alles is gericht om maar zo snel mogelijk af te studeren, maar uiteindelijk leidt dat tot minder ontplooiing. En veel studenten maken zich grote zorgen over wat die studieschuld voor hun toekomst betekent.

Als het leenstelsel wordt afgeschaft (en weer plaatsmaakt voor bijvoorbeeld de basisbeurs) rijst de vraag: hoe moet dat met de generatie studenten die in 2015-2016 te maken kreeg met dit stelsel? Bijna alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat deze groep extra gecompenseerd moet worden als er een vorm van basisbeurs terugkomt. Over de manier waarop, verschillen de meningen nog wel.

Programma’s politieke partijen over studeren, studiekeuze etc.
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) – de grootste landelijke studentenorganisatie- heeft een kieswijzer gemaakt die laat zien hoe politieke partijen denken over de ‘hordeloop’ van het studentenleven. Te beginnen bij hordes als ‘studiekeuze’ en ‘toelating en selectie’ en eindigend voor de finish bij de impact van een studieschuld.

Er valt veel te kiezen…. net als bij studies. Want veel scholieren zitten nog midden in hun studiekeuzeproces en een groep studenten heroriënteert zich. De komende tijd is er weer veel online voorlichting over studies. Ook zijn er weer veel mogelijkheden om met studenten te chatten! De coaches van StudiekeuzeOpMaat helpen graag bij het studiekeuzeproces!

 

 

 

 

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken