Door Karin Kohnstamm

Webcolleges: innovatie met meerwaarde? of een aanmoediging voor ‘cyber-spijbelen’ van de minder gemotiveerde student?

Toegang tot Internet staat voor de huidige student gelijk aan het gebruik van water of electriciteit: een eerste levensbehoefte. Smartphones, Ipads en laptops, overal gaan ze mee. Thuis studeren is er weinig bij, liever onderweg, in de bibliotheek of een andere omgeving. Online (samen)werken via facebook of email, deze vorm van flex-studeren is al lang gesneden koek voor vrijwel alle studenten. Een ander verhaal is echter het aanbieden van lesmateriaal zoals colleges of zelfs werkgroepen via ‘live events’ op het Internet waar studenten op andere locatie(s) mee kunnen discussiëren en vragen stellen aan de docent. Dit komt steeds meer voor op de Nederlandse universiteiten.

Hoe gaan de studenten hier mee om? Is dit een innovatie met meerwaarde of juist een reden voor luie student om zich nog een keertje om te draaien.

Al jaren bieden de internationaal gerenommeerde universiteiten zoals Stanford University, Harvard, Oxford, UC Berkeley en MIT hun lesmateriaal ‘on demand’ aan. Ook op de Nederlandse Universiteiten wordt het gebruik van ‘webcolleges’ meer en meer toegepast. Het verschilt echter per faculteit en zelfs per vak.

Webcolleges zijn openbaar beschikbaar of ook vaak afgeschermd, zoals het digitaal leerplatform ‘Blackboard’ dat alleen beschikbaar is voor ingeschreven studenten.

Maar wat is Blackboard? Het wordt door veel onderwijsinstellingen over de hele wereld gebruikt. Alle studenten krijgen hier tijdens hun studie mee te maken. Studenten en docenten kunnen onafhankelijk van tijd en plaats via internet informatie met elkaar uitwisselen en communiceren. Studenten kunnen onder andere leerstof bekijken, gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld in werkgroepen, discussiëren, chatten en ook hun studieplanning, tentameninschrijving en voortgang van de studie bijhouden en inzien.

Docenten maken de leerstof beschikbaar en kunnen snel feedback geven op het werk en de leerwijze van de student.

De bedoeling is natuurlijk dat deze elektronische leeromgeving (e-learning) niet het gewone onderwijs vervangt maar eerder ondersteunt bij de verbetering van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.

Wat zijn nu de voordelen van dit soort webcolleges? Tijd en plaats zijn niet meer bepalend. Studenten kunnen wanneer zij maar willen het materiaal terugzien. Dit kan heel handig zijn wanneer zijn/haar rooster ongunstig is of wanneer de student om een andere reden verhinderd is te komen. Ter voorbereiding van een tentamen kunnen hele colleges of bepaalde cruciale delen nog eens teruggekeken worden.

Een docent kan ook nog spreadsheats aan het webcollege toevoegen waarin bepaalde basiskennis van het vak wordt uitgelegd. Verdieping en student-docent interactie wordt zo bevorderd. Het terugkijken van een bezocht college en dan in rust aantekeningen maken, kan zeker de resultaten verbeteren.

Als nadelen kunnen genoemd worden dat de minder gemotiveerde student zich inderdaad nog eens in zijn bed omdraait om dat hij het ‘toch wel op een later tijdstip’ terug kan zien’.

Om dit tegen te gaan worden colleges maar beperkt online gehouden en tegen de tentamenperiode weer opnieuw on-line gezet.

Een college terugkijken kan ook veel meer tijd in beslag nemen vanwege het terugspoelen en stopzetten. In de collegezaal wordt de student gedwongen om ongeveer 2 uur aandachtig te luisteren. Er is geen afleiding in tegenstelling tot het op een andere plek terugzien. Het zou zo maar eens 2 uur langer kunnen duren of zelfs maar half bekeken kunnen worden. Het is dus belangrijk dat webcolleges niet gezien worden als vervanging van de echte colleges. Dat lijkt gelukkig voorlopig ook nog niet het geval, maar is zeker goed om in de gaten te houden. En uiteindelijk is de beste remedie tegen dit ‘cyber-spijbelen’ een inspirerende docent die een pakkend en boeiend college kan geven!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken