Net gestart als nieuwe coach bij StudiekeuzeOpMaat voor de regio Breda. Dat betekent ook mijn eerste blog! En tegelijkertijd stress…want welk onderwerp kies ik voor dit blog? Kies ik ervoor om mezelf wat uitgebreider voor te stellen? Of kies ik juist een thema dat nu actueel is?

Keuzes, we maken ze de hele dag door. Al vanaf het moment dat we geboren worden. Als baby maken we al de keuze om te lachen naar een blij gezicht of om te huilen als we honger hebben. Wat wil je later worden als je groot bent? Wat ga je vanavond eten? Welk profiel ga je kiezen?

We leven in een meerkeuzemaatschappij, waarin we als individuen zelf bepalen wie we zijn en wat we willen worden. Door keuzes te maken kun je je onderscheiden van anderen. De keerzijde is dat we door de veelheid aan mogelijkheden tegenwoordig sneller geneigd zijn om uit te stellen en soms verlammen we zelfs.

Keuzestress, bijvoorbeeld bij je profielkeuze of door een enorm aanbod van studies. Ben je bang voor een verkeerde keuze en de teleurstelling achteraf? Of misschien heb je het gevoel dat de keuze voor een groot deel je toekomst gaat bepalen.

Goed om te weten dat het bij kiezen vooral gaat om je onderbuikgevoel. Ook je eigen referentiekader (gevormd door o.a. achtergrond, levenservaring, cultuur, karakter) kan van invloed zijn op de keuzes die je maakt.

Terugkijkend op mijn eigen loopbaan, kan ik zeggen dat bovenstaande zeker een rol heeft gespeeld. Ik weet nog goed dat mijn ouders de keuze hadden om voor het werk van mijn vader naar Singapore te verhuizen. Ik was toen 12 jaar. Ik vond het spannend, want dat zou betekenen dat ik in het buitenland naar de middelbare school zou gaan. Uiteindelijk werd deze beslissing op het laatste moment teruggedraaid. We bleven in Nederland.

Sommigen weten als kind al wat ze willen worden. Zij kiezen vanuit deze gedachte een studierichting. Bij mij was dat niet het geval. Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam ik in contact met een maatschappelijk werker. Daar ontstond bij mij de interesse voor deze opleiding. De keuzes die ik heb gemaakt, hebben weer tot nieuwe keuzes geleid, zoals re-integratie en loopbaancoaching.

Nu, jaren later, vraag ik me nog wel eens af hoe het gelopen zou zijn als we met het gezin wel naar Singapore waren verhuisd. Dan was ik als meisje van 12 naar een internationale school gegaan, had ik misschien andere keuzes gemaakt en was mijn loopbaan wellicht anders gelopen.

Een keuzeproces brengt altijd wat spanning en onzekerheid met zich mee. Het is goed om je mogelijkheden te verkennen en persoonlijke criteria op te stellen. Het gaat er tenslotte om dat de keuze bij jou past!

Ook al is kiezen soms moeilijk, weet dat het je verder zal brengen dan het uitstellen van een keuze. Je kunt eigenlijk niet verkeerd kiezen. En wanneer het toch niet de gewenste keuze blijkt te zijn, bedenk dan dat je daar veel van kunt leren. Het zegt alles over wie je bent. Dit kun je weer gebruiken voor vervolgkeuzes.

En tot slot, haal de druk een beetje van de ketel. Je studiekeuze zegt eigenlijk nog niets over je toekomst. Kijk naar mijn opleiding en waar het me uiteindelijk heeft gebracht als coach bij StudiekeuzeOpMaat! Natuurlijk is het goed als je bij je studiekeuze een richting kiest voor de komende jaren en je daaraan committeert. Daarna kun je opnieuw kiezen welke weg je inslaat.

Benieuwd voor welke keuze jij op dit moment staat!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken