door Susanne Stultiens

Joost zit met een groot vraagteken op zijn voorhoofd tegenover me. We hebben het over zijn dagelijks leven, de dingen waar hij mee bezig is in zijn vrije tijd, zaken waar zijn interesse naar uitgaat. Hij worstelt en vindt het moeilijk om aan te geven wat hij nou leuk vindt, wat hem energie geeft. Hij doet niet aan sport, gaat weinig op stap en zit vooral op zijn kamer achter de computer. Bijbaantjes heeft hij wel, maar vooral voor de inkomsten, verder wordt hij er niet warm of koud van. Hij gaat weinig naar het buitenland en ook op cultureel vlak heeft hij nog niet veel ondernomen. Zijn interessevragenlijst levert ook geen uitschieters op in de richting van een bepaald interessegebied. Joost zucht. “Best treurig dat ik niet kan bedenken waar ik nou echt blij van wordt’, zegt hij.

Waar de een het moeilijk heeft met zijn studiekeuze, omdat er zo’n enorm aanbod is en hij eigenlijk niks kan of wil uitsluiten, vindt de ander het juist enorm moeilijk om zicht te krijgen op wat hem nou prikkelt en motiveert. Bij studiekeuze komt deze vraag vaak pas voor het eerst aan de orde en veel jongeren blijken er dan ook pas voor het eerst echt over na te denken.

Als ouder kun je al in een eerder stadium kinderen helpen om te ontdekken wat ze inspireert, wat hun kwaliteiten zijn en waar ze voor willen gaan. Zodat de vraag hen minder overvalt op het moment dat het antwoord ook richting moet geven aan een belangrijke keuze.

Het boek ‘Motivatie binnenstebuiten‘ van Huub Nelis en Yvonne van Sark geeft hiervoor een aantal bruikbare tips.

Benoem af en toe waar je zoon of dochter goed in is, ook als het gaat om vaardigheden doe los staan van specifieke schoolprestaties, zoals de manier waarop hij of zij omgaat met anderen
Creeer situaties waarin je kind in alle rust kan praten over de dingen die hem of haar bezig houden.
Verdiep je in de interesses van je kind. Ook al lijkt dat alleen tv of computer te zijn: waar kijkt je kind naar of welke games speelt hij of zij? Waarom? Op welke vaardigheden doet die specifieke game een beroep? Vraag door!
Boor inspiratie aan en laat je kind verschillende dingen ervaren,ook als die niet meteen met enthousiasme worden begroet. Nodig je kind regelmatig uit om dingen te ontdekken, bijvoorbeeld door samen naar tentoonstellingen, concerten, steden of natuurgebieden te gaan.
Wees alert, neem enthousiaste signalen waar en praat regelmatig over dingen die je zoon of dochter interessant lijkt te vinden
Draag suggesties aan voor een hobby of vrijetijdsbesteding, maar laat je kind zelf kiezen. Benadruk vooral het plezier en de voldoening die die activiteiten kunnen bieden.
Praat regelmatig met je kind over werk en keuzes maken. Zoek aanleidingen in je directe omgeving,zoals het stimuleren van bijbaantjes.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken