door Karin Kohnstamm

Het regeerakkoord Rutte II ligt er, goedgekeurd door de fracties van de VVD en PVDA. Maar liefst 16 miljard moet er bezuinigd worden, dat betekent dat overal harde klappen gaan vallen.

Onderwijs vormt hierin een buitenbeentje: er wordt niet bezuinigd. Wel vinden er ombuigingen van 1,3 miljard  euro plaats die gestoken moeten worden in het “verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de bevordering van hogere prestaties”.

De meest opvallende maatregel is dat de langstudeerboete wordt afgeschaft met terugwerkende kracht.

Vanaf studiejaar 2014/2015 behoort de basisbeurs tot het verleden en kunnen studenten  hun studiefinanciering lenen, in de vorm van een sociaal leenstelsel.

Op dit moment ontvangen meer dan 600.000 studenten in het hoger onderwijs 266,23 euro per maand als ze op zichzelf wonen en 95,61 als ze bij hun ouders wonen. Als ze hun studie afronden hoeven ze dit niet terug te betalen. Als het sociaal leenstelsel van start gaat, moeten ze het geleende geld inclusief een lage rente terugbetalen.

Ook de ov-jaarkaart ligt onder vuur: vanaf 2016 komt er een kortingskaart waarmee vrij reizen door heel Nederland niet zomaar meer mogelijk is.

Verder zal het collegegeld omhoog gaan naarmate de student langer studeert.

Deze maatregelen worden gezien als een investering van de student in eigen toekomst. Het geld wat hierdoor vrijkomt  zal gaan naar de verbetering van het onderwijs. Het kabinet spreekt van een kwaliteitsimpuls. Beter onderwijs en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Excellente docenten en studenten moeten worden aangetrokken en het academisch klimaat moet zo gezond en goed worden, dat Nederland in de toekomst mede hierdoor in de top 5 van de wereldeconomiën kan staan.

Hoewel iedereen met een gekwalificeerd diploma recht heeft op toelating zullen er strengere selectie criteria gehanteerd worden voor studies waar het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen overschrijdt. Ook University Colleges mogen blijven selecteren en opleidingen waar bijzondere toelatingseisen voor gelden zoals de kunstacademies.

Kortom de student moet dus zijn eigen kwaliteit van het onderwijs financieren.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)  en LSVB (Landelijke Studenten Vakbond) hebben hun kritiek al geleverd:  afgestudeerden worden opgezadeld met een gemiddelde schuld van 30.000 euro.

Studenten moeten zelf fors investeren in hun eigen toekomst. Nog steeds kun je langer doen over zowel je bachelorfase als je masterfase maar als het je eigen geld is ga je er voorzichtiger mee om.

Ook hier blijkt weer hoe belangrijk het is dat je weloverwogen je studie kiest. Nu de financiële voorwaarden zo aangescherpt worden, is het verstandig om tijd en energie te steken in het studiekeuzeproces.

Het aanbod van universiteiten en hoge scholen is overweldigend. Ontdek in het begin vooral welke studies je niet wil kiezen!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken