door Adine Tjeenk Willink

Voor studenten die in september 2017 begonnen zijn en nu richting de laatste tentamenperiode van het eerste jaar gaan kan het nog wel eens spannend worden. Haal ik mijn BSA (Bindend Studieadvies) of niet?Sommigen hebben hiermee rekening gehouden en hebben zich met vooruitziende blik alvast vóór 1 mei opgegeven voor eventuele andere studie(s). Daarmee hebben zij zich verzekerd van het recht op toelating tot een andere studie en dus ook op een studiekeuzecheck. Behalve uiteraard voor de opleidingen met een numerus fixus, daar was de deadline 15 januari 2018 en gelden andere toelatingsregels.

Diegenen echter die niet zo vooruit hebben gekeken en/of die hier totaal geen rekening mee hebben gehouden, en van wie de resultaten de komende weken tegenvallen, hebben wellicht wel een probleem.

Wat zijn de mogelijkheden voor hen?

– Krijg je pas ná 1 mei een negatief BSA en wil je je nog aanmelden voor een andere studie? Dan behoud je het recht op toelating tot een andere opleiding. De opleiding kan je dan wel verplichten mee te doen aan een studiekeuzecheck. Het is zaak je dan zo snel mogelijk aan te melden bij de opleiding van je keuze zodat er nog tijd is voor de studiekeuzecheck. Heb je niet meegedaan aan de studiekeuzecheck, dan kan de opleiding je weigeren.

De betreffende opleiding beslist hierover, dus informeer bij de opleiding van je keuze naar hun beleid.

– Als je vóór 1 mei al een waarschuwing voor een waarschijnlijk negatief BSA hebt gekregen, of je wilt sowieso overstappen naar een andere opleiding en je hebt je niet opgegeven voor 1 mei, dan heb je geen recht meer op toelating. En hangt het helemaal van de opleiding zelf af of ze je die kans tot een studiekeuzecheck cq. toelating alsnog geven. Kortom, de opleiding mag je dan weigeren.

– Een uitzondering hierop vormen de particuliere opleidingen. Zij zijn niet gebonden aan de datum van 1 mei. En hanteren vaak hun eigen toelatingsprocedure.

– De aanmelddatum van 1 mei en de regels voor de studiekeuzecheck gelden niet voor een masteropleiding. Informeer bij de masteropleiding van je keuze naar het toelatingsbeleid.                                                               

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken