Het kabinet laat in Mei weten dat er 200 miljoen euro beschikbaar komt voor compensatie voor studenten in hun laatste jaar met studievertraging en studenten die ondersteuning het hardst nodig hebben. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Studenten zitten in grote onzekerheid door de coronacrisis en worden hard geraakt. We zijn heel blij dat we samen met het ministerie tot deze uitkomst zijn gekomen en dat de minister deze groep studenten tegemoetkomt.

Studenten in het hoger onderwijs die komend studiejaar moeten doorstuderen en tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 afstuderen krijgen drie maanden collegegeld terug, 535 euro per student. Daarnaast krijgen studenten van wie de aanvullende beurs afloopt in juli, augustus en september 2020 ook een flinke financiële tegemoetkoming: een bedrag van 1500 euro. 

De maatregel voorziet niet voor de studenten die niet in hun laatste jaar zitten, maar daar ziet het Interstedelijk Studenten Overleg andere mogelijkheden. Kees Gillesse: “Docenten en instellingen doen er alles aan om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Samen moeten we ervoor zorgen dat dat geregeld wordt.” 

Op de site van DUO staat een en ander heel duidelijk geformuleerd:

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van collegegeld?

Nee, u  kunt geen uitstel krijgen om het collegegeld te betalen. Door de maatregelen die momenteel nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal de onderwijsinstelling het onderwijs op alternatieve manieren organiseren zoals online onderwijs. Studenten betalen daarom wel gewoon collegegeld. Wel kunt u bij DUO meer geld lenen. Zo kunt u een collegegeldkrediet aanvragen om het collegegeld te betalen. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. U kunt dit zelf regelen in mijnDUO.

Ik kom in de financiële problemen, wat kan ik doen?

Studenten kunnen bij DUO meer geld lenen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen in mijnDUO.

Ik kan mijn studieschuld nu niet aflossen, wat kan ik doen?

Oud-studenten kunnen hun aflossingsvrije periode inzetten. Dat is maximaal 5 jaar mogelijk. Als u deze periode al hebt gebruikt of als u een betalingsregeling heeft, gaat DUO daar coulant mee om.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat mijn extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt?

De tegemoetkoming is voor studenten die in de maanden juli, augustus of september 2020 voor het laatst een basisbeurs (mbo-bol) of aanvullende beurs krijgen en daarna alleen nog maar kunnen lenen. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500.

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming (omdat uw extra basisbeurs of aanvullende beurs wegvalt) te ontvangen?

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming hoeft u niets te doen. DUO zorgt ervoor dat u het bedrag automatisch op uw rekening krijgt gestort. U ontvangt het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van collegegeld?

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo-diploma (ad, ba en ma) of masterdiploma aan de universiteit haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden collegegeld. Voor een student in het hoger onderwijs zou dat neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 535.

Dit geldt ook voor (internationale) studenten die instellingscollegegeld betalen. Zij ontvangen eenmalig het compensatiebedrag van €535.

Wat moet ik doen om deze financiële compensatie (van collegegeld) te ontvangen?

Als uw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar u overmaken. Als er gegevens van u ontbreken, zal DUO contact met u zoeken om deze gegevens op te vragen. U ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

Studentenreisproduct 

Ontvang ik door de coronacrisis meer reisrecht? 

Studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen 3 maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering krijgen. Dat kan als zij in maart 2020 hun recht op het studentenreisproduct gebruikten of in die maand een ov-vergoeding voor het buitenland ontvingen.

Moet ik mijn reisproduct nu stopzetten om gebruik te kunnen maken van de 3 extra maanden reisrecht?

Nee dat hoeft niet. Als u langer studeert dan je nominale studieduur plus 1 jaar, dan krijgt u die 3 extra maanden automatisch. Het is wel mogelijk om het reisproduct tijdelijk stop te zetten om te voorkomen dat de schuld van uw prestatiebeurs verder oploopt als u deze maanden niet verwacht te reizen. En u niet zeker weet dat u binnen de diplomatermijn afstudeert.

Bijbaan

Studenten die in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt kunnen, als zij in loondienst waren, in aanmerking komen voor een WW-uitkering bij het UWV.

Veel studenten zijn inderdaad  afhankelijk van een bijbaan om rond te komen.

Wat zijn in deze tijden je rechten? Je leest er op deze site meer over.

 

bronnen : DUO, ISO, niet mijn schuld.nl

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken