door Karin Kohnstamm

Eric zit middenin zijn ‘gapyear’. Hij is naar Spanje gegaan om daar intensief te hockeyen en Spaans te leren. Met kerst was hij even thuis bij zijn ouders en twijfelde over zijn toekomstige studiekeuze. Na de vakantie meldde Eric zich voor een studiekeuzetraject. De communicatie via skype en email verloopt voorspoedig. De informatie over studies aan universiteiten en hogescholen valt goed te vinden op internet waardoor hij zich volledig kan informeren. Binnenkort is hij even in Nederland voor het bezoeken van open- en meeloopdagen. Zijn voorkeur gaat uit naar de technische studies. Eric heeft een ‘bijna’ N&T en N&G profiel met scheikunde, biologie en natuurkunde en wiskunde A. Nu is juist wiskunde B een vereiste voor de meeste technische studies.

Als je een verplicht vak van je gekozen studie niet in je pakket hebt, heb je voor dat vak een deficiëntie. Gelukkig zijn er mogelijkheden om deze tekorten weg te werken. Het tijdstip wanneer dit gedaan moet zijn verschilt per studie en per universiteit. Wordt er geloot of vindt er een decentrale selectie plaats dan is de kans groot dat de juiste vakken al in je eindexamenpakket moeten zitten vóór de uiterste inschrijvingsdatum. Het is verstandig om contact op te nemen met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding om te bespreken hoe je dit het beste nog kan aanpakken. Doe dit bijtijds, zeker als je besluit een gapyear te nemen!

Bij niet lotingsstudies kun je je meestal al via studielink inschrijven voordat je je deficiënties hebt weggewerkt. Maar voor iedereen geldt dat alle vereiste diploma’s en certificaten vóór 1 september van het jaar dat je wilt starten bij de universiteit binnen moeten zijn. Voor de ontbrekende vakken kan je alsnog voortentamens doen. Dergelijke voortentamens zijn er voor de VWO-vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A en B en worden op vaste data afgenomen.

Een goed overzicht biedt de site van de Open Universiteit. De verantwoordelijkheid voor inhoud en beoordeling van de voortentamens ligt bij de Centrale Commissie Voortentamen. De meeste universiteiten bieden cursussen aan. Zo is er in Amsterdam het Korteweg-de Vries Instituut van de wiskunde, natuurkunde en informatica faculteit die wiskunde A en B aanbiedt.

Boswell-Bèta verzorgt VWO-bètacursussen en examens in biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A en B. WisMon biedt ook cursussen in bèta vakken maar ook instanties voor thuisstudie zoals het LOI, NHA of NTI doen dit. Voor Engels op VWO niveau worden ook van tevoren vastgelegde scores uit de volgende testen geaccepteerd: TOEFL, Cambridge International Examinations en IELTS.

Kortom een deficiëntie betekent niet direct een beperking . Maar voor alles geldt: neem bijtijds contact op met de studieadviseur om teleurstellingen te voorkomen!!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken