door Adine de Planque met gastblog van Fons Fonteijn

Regelmatig hoor ik van studenten dat zij blijven steken in hun scriptie. Die verwijs ik graag door naar Fons Fonteijn. Hij heeft veel ervaring met het persoonlijk begeleiden en aandacht schenken aan studenten in hun bachelor en master scriptie fase. Zijn 1 op 1 benadering is wat ze tot dan toe vaak hebben gemist. Behalve persoonlijke aandacht en vertrouwen is het aan het einde van de studierit ook een hele financiële ‘bevrijding’ om van de scriptie verlost te zijn. Fons kan daarbij helpen.

Hieronder een gastblog van zijn hand over de oorzaken van deze problematiek en zijn aanpak.

Wat moet ik doen en wanneer moet ik mijn scriptie inleveren? Dat weten de meeste studenten wel, want dat kun je gewoon in de afstudeerhandleiding lezen. Wat studenten vaak niet weten is hoe ze dat hele scriptieproces voor elkaar moeten krijgen.  Het ‘hoe moet dit eigenlijk en waar moet ik beginnen’ is het probleem waar veel studenten mee zitten. De finish is in zicht, maar dan dreig je toch te verzuipen.

de vraag bij veel studenten is: dit heb ik nooit eerder gedaan; hoe krijg ik het in hemelsnaam voor elkaar?Een belangrijke oorzaak voor deze vraag ligt bij de Opleidingen zelf. Op veel onderwijsinstellingen is er onvoldoende persoonlijke begeleiding en aandacht. Dat is de harde werkelijkheid. Niet gek, want veel docenten hebben het al veel te druk met colleges geven, tentamens opstellen, nakijken, vergaderen, cursussen volgen en dan alles weer opnieuw. Persoonlijke begeleiding in het laatste traject van de studie schiet er bij in. Meer uren voor individuele aandacht zijn niet beschikbaar. Jammer, want meer dan vijftig procent van de studenten heeft een ‘duwtje’ nodig. Eenvoudigweg omdat ze het hele traject en proces niet voldoende kunnen overzien. En dat is geen schande.

Op Universiteiten en Hogescholen is er steeds minder tijd voor persoonlijke aandacht

Het goed aanpakken van je scriptie – met wat externe hulp – levert studenten niet alleen meer tijd, vertrouwen en motivatie op, maar ook geld.  Iedere maand dat je langer studeert moet je collegegeld betalen. Stel dat bedrag voor het gemak op €165,– per maand. En iedere maand dat je eerder afstudeert had je met een baan kunnen starten die je grofweg €2000,– salaris oplevert. Het sommetje is snel gemaakt.

sneller en beter je scriptie afmaken met externe hulp is ook financieel aantrekkelijk

Wat zijn de belangrijkste redenen dat meer dan de helft van de studenten zoveel moeite heeft met het op tijd inleveren? In veel gevallen is het simpel onderschatting van hoeveel tijd en aandacht het eigenlijk vraagt. ‘Nooit gedacht dat het zo veel werk zou zijn’ is een vaak gehoorde klacht. Uit persoonlijke reflecties, die studenten als onderdeel van hun eindscriptie moeten maken, blijkt dat ze vaak helemaal niet wisten waar ze moesten beginnen en op een gegeven moment het overzicht en hun motivatie kwijt zijn geraakt. En geen idee hebben waar dat precies is gebeurd.

En je moet het helemaal alleen doen. Binnen veel opleidingen kun je jarenlang ‘veilig’ binnen een groepje met andere studenten opereren. En in groepjes doen de slimmeriken vaak het moeilijke werk. Die kun je dus voor je eigen scriptie niet meer vragen…

Maar in de meeste gevallen is er gebrek aan een plan van aanpak.  Wat ga je precies en in welke volgorde doen? Wat is de kern van het probleem waar je inzichten en oplossingen voor gaat geven? Hoe en waarom is het tot stand gekomen?  Wanneer je niet in staat bent om bij het begin een duidelijke probleemstelling te formuleren, dan worden de antwoorden en inzichten steeds vager,  minder relevant en bruikbaar. Het op papier krijgen wordt een steeds grotere opgave.  Na een enthousiaste start komen dan de donkere scriptie wolken snel overdrijven.

“Ik mis motivatie, structuur en iemand tegen wie ik aan kan praten, die weet wat ik moet doen”

Wat studenten  nodig hebben is een sparring partner, iemand die ze vertrouwen, iemand waarmee ze regelmatig kunnen overleggen,  die ze altijd kunnen bellen. Iemand die motiveert, persoonlijke aandacht geeft en vanuit ervaring tegen ze praat.

De 1 op 1 gesprekken bij scriptiemaatwerk.nl beslaan alle aspecten van het hele scriptie proces: vanaf het scriptie onderwerp kiezen en definiëren tot aan de hulpmiddelen bij de finale presentatie.

“meer dan vijftig procent van de studenten heeft gewoon een duwtje nodig”

De belangrijkste leidraad is je persoonlijke plan van aanpak: wat is precies je plan? En hoe voer je dat  stap-  voor-  stap uit.  Goed om te weten dat je daar gemakkelijk bij geholpen kunt worden door een sparring partner, die op tijd voor richting en keuzes zorgt.

Een overzicht van de belangrijkste aspecten van het Plan van Aanpak:

  • Samenhang tussen probleemanalyse, adviesvraag en deelvragen (wat is de kern van het probleem en wat is de vraag die je als gevolg daarvan gaat beantwoorden?)
  • Doelstellingen ( wat wil ik precies bereiken, wat ga ik concreet opleveren en aan wie?)
  • Theoretisch kader en literatuur (is er voldoende en relevante aansluiting bij het onderwerp en biedt het ook kritische invalshoeken?)
  • Onderzoeksmethode(n) en resultaten ( dekken die de beantwoording van je adviesvraag?)
  • Conclusies, oplossingen en adviezen ( zijn die relevant in verhouding tot je adviesvraag en kunnen ze ook praktisch worden toegepast en door wie?)
  • Kritische zelfreflectie ( wat is goed en minder goed gegaan in het hele proces, had je dat kunnen voorkomen en wat heb je daar van geleerd? )

Kort samengevat draait het uiteindelijk om persoonlijke benadering en aandacht; de ene student heeft alleen een motivatie duwtje nodig, terwijl de ander meer op structuur en doelstellingen  zit te wachten. De rode draad van het verhaal is en blijft maatwerk. Vandaar onze naam en propositie:

 scriptiemaatwerk.nl

1 op 1 begeleiding bij WO en HBO afstuderen met focus op persoonlijke aandacht, inhoud, begrip, ontwikkeling en resultaat

neem contact op met Fons Fonteijn voor een gratis persoonlijk intake gesprek (06- 512 76 492)

 

NB. voor de scriptieschrijvers in Den Haag en omgeving is er ook een mogelijkheid om naar StudiekeuzeOpMaat-collega Rosalie van Luik te gaan, zij is naast studiekeuzecoach o.a. ook scriptiebegeleider.

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken