door Gerard Hoogerbrugge

Nu de basisbeurs is vervangen door het leenstelsel, staan veel studenten vroeger op eigen benen wat hun financiën betreft. Omdat het leenpercentage zo laag is, kiezen veel ouders er voor om hun studerende kind het volledige maandgeld te laten lenen. Hoe

je het wendt of keert, de meeste studenten zullen aan het einde van de studie met een studieschuld zitten.

Startende studenten zullen lang niet altijd weten hoeveel ze maandelijks vrij te besteden hebben, zonder bij de bank in het rood te komen staan. Ook de keuze om wel of geen bijbaantje te nemen, zou beter gemaakt kunnen worden als er inzicht is in het eigen budget.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft voor studenten een handig schema ontwikkeld om inzage te krijgen in de eigen financiële huishouding. Dit invulschema kun je downloaden op :

https://www.nibud.nl/ consumenten/rondkomen-van-je- studentenbudget/

Wanneer een student inzicht krijgt in zijn/haar financiële mogelijkheden en onmogelijkheden, kan deze ook beter zoeken naar de juiste balans tussen studeren, bijverdienen en vrije tijd. Dit komt uiteindelijk ook weer ten goede aan de studieresultaten én aan het onder controle houden van de schuld aan het einde van de studietijd!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken