door Marline Tjeenk Willink

Interessante vraag van een vader aan de Studiekeuzetelefoon. “Mijn zoon zit in 3 VWO en wil volgend jaar een natuur/techniek profiel (NT) kiezen. Hij heeft een bepaalde mate van dyslexie en heeft daardoor veel moeite met de talen. In hoeverre bestaat de mogelijkheid om alleen Nederlands en Engels te kiezen zonder tweede vreemde taal? En krijgt hij daar dan problemen mee bij zijn vervolgopleiding als dat een technische studie wordt?”

Op de laatste vraag was het antwoord simpel. Als hij inderdaad de technische kant op wil dan voldoet een profiel met natuurkunde, scheikunde, wiskunde (meestal B) en afhankelijk van de studie ook biologie. Op de sites van de verschillende (technische) universiteiten staan de toelatingseisen per studie. En daar staan de talen in ieder geval niet bij. Alhoewel Engels wel belangrijk is omdat veel studieboeken engelstalig zijn.

Op de eerste vraag had ik echter niet direct een antwoord. Na enig speurwerk ben ik deze passages tegengekomen op de volgende overheidssites:

Examenblad

7.2a Dyslexie en tweede fase

In het Eindexamenbesluit zijn voor het vwo in de vernieuwde tweede fase enkele zaken geregeld ten behoeve van de kandidaten voor wie door een leesbeperking de volledige tweede moderne vreemde taal een te zware belasting heeft (zie Eindexamenbesluit artikel 11, lid 5 en 6).

Doorklikkend is dan de volgende tekst te vinden op de site Overheid.nl

Het bevoegd gezag van een atheneum kan een leerling ontheffing verlenen van het volgen van onderwijs in de taal genoemd in artikel 26b, eerste lid, onder c, in de volgende gevallen:

a.de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal;
b.de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal;
c.de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur en gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding.

Het ligt natuurlijk aan de school in hoeverre die mee wil werken aan een andere variant van het NT-profiel, want voor die tweede moderne taal moet natuurlijk wel een vervangend vak gekozen worden en roostertechnisch kan dit gevolgen hebben. Maar dan weet u in ieder geval dat het op dit moment volgens de wet is toegestaan.

 

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken