door Rosalie van Luik

In augustus j.l. zette Adine Tjeenk Willink in haar blog psychologische tests en het volgen van een coachingstraject naast elkaar. Inmiddels zijn we zover dat we tests als ondersteunend en aanvullend kunnen gebruiken, wat tot nóg betere en meer overwogen keuzes zal leiden.

We hebben onderzoek gedaan naar verschillende soorten tests die behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden van vragen die wij tegenkomen tijdens onze studiekeuzetrajecten.

Voorbeelden daarvan zijn: zal een jongere het niveau van een vervolgstudie goed aankunnen? Of: zit een student wel op het juiste niveau?

Een aanvullende capaciteitentest kan hierover meer duidelijkheid geven.

Een andere vraag kan zijn of een opleiding, niveau of richting wel past bij de persoonlijkheid van een jongere. Ook hiernaar kunnen we verder onderzoek doen door middel van een test.

Behalve naar persoonlijkheid en capaciteiten, kan StudiekeuzeOpMaat ook verder onderzoek doen naar leerstijlen en prestatie/motivatie. Onder de laatste valt ook faalangst, wat het behalen van de (vereiste) punten vaak bemoeilijkt, terwijl de studie op zich wel bevalt. Onderzoek naar leerstijlen en prestatie/motivatie geeft meer inzicht in hoe succesvol een student zal zijn tijdens de studie en kan een beeld geven van het niveau waarop de jongere goed kan presteren.

Standaard in ons traject zit al een interessetest.

Met de psychologische tests als mogelijke aanvulling op ons traject, hebben we nu meer hulpmiddelen, naast de coaching, om tot een goede studiekeuze te komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Emilie Egberts en Rosalie van Luik.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken