door Adine de Planque

Fantastisch, het huidige onderwijssysteem waarbij je via minoren keuzevakken en masters richting kunt geven aan je opleiding. Zo kun je met voortschrijdend inzicht je studie echt vorm geven .

Maar heb je eenmaal voor een studie gekozen, dan staan vervolgkeuzes alweer op je te wachten. Hierbij wordt een appèl gedaan op planningsvaardigheden van de student/scholier. Keuzes moeten vaak gemaakt worden op momenten dat deze zeer druk bezet is. Zoals bijvoorbeeld tijdens het eindexamen of het afstuderen.

En heb je gekozen, dan moet je in veel gevallen ook nog geselecteerd worden.

Om een aantal van die selectiemomenten te noemen:

Decentrale selectie Hogescholen en universiteiten kunnen zelf (een deel van de) studenten voor lotingstudies selecteren. Dit heet decentrale selectie.Decentrale selectiecriteria kunnen te maken hebben met je vooropleiding, vakkenpakket, werkervaring of specifieke kennis en vaardigheden. Wat de selectiecriteria precies zijn, kun je navragen bij de onderwijsinstelling.Veel meer hogescholen en universiteiten gaan hun toekomstige studenten ‘selecteren aan de poort’. Opleidingen mogen zelf weten hoe hun decentrale selectie eruitziet. Bij sommige instellingen kom je er met één toelatingsopdracht vanaf, bij anderen moet je een portfolio aanleggen, een essay schrijven en/of een toets maken. Hoe je op de middelbare school hebt gepresteerd kan in bepaalde gevallen ook meespelen.

Minor in het buitenland Wie wil nou niet een half jaar in een ander land studie ervaring opdoen? Belangrijk is te weten dat op tal van buitenlandse universiteiten je niet zomaar toegelaten wordt. Ze kijken naar je behaalde studieresultaten, of je je propedeuse in één jaar gehaald hebt, je motivatie en je beheersing van de Engelse taal. Dit laatste wordt vaak m.b.v. een Ielts -of Toefl -test getoetst.

Minor aan een andere universiteit: Elke universiteit heeft een eigen minorsysteem. Het kan dus dat een minor bij verschillende universiteiten een andere omvang heeft of dat het minoronderwijs in een andere periode plaatsvindt. Als je een minor aan een andere universiteit wilt volgen moet je toestemming vragen aan de examencommissie van je eigen universiteit of hogeschool om de minor in te brengen in de minorruimte van je bacheloropleiding (dit moet een goed gepland en uitgewerkt voorstel zijn waarbij studieresultaten en motivatie vaak meegestuurd moeten worden). Daarnaast moet je ook toestemming vragen aan de universiteit of hogeschool waar je de minor wilt gaan volgen om deel te nemen aan het onderwijs.

Masterselectie Steeds meer masteropleidingen selecteren aan de poort.Universiteiten kunnen strengere eisen stellen door een wetswijziging, die een einde maakt aan de doorstroommaster. Voorheen waren universiteiten nog verplicht studenten van de ‘eigen’ bachelors automatisch toegang te geven tot tenminste één master van dezelfde faculteit. Dat hoeft niet meer. De websites van opleidingen zijn de belangrijkste bron van informatie voor studenten die een masteropleiding kiezen. Op de websites staan de toelatingseisen voor de masteropleiding vermeld. Voor economische masters moet bijvoorbeeld vaak een GMAT uitslag overlegd worden van een minimaal aantal punten

Niet veel jongeren hebben nog oefening gehad in het zichzelf promoten en leraren en decanen niet in het schrijven van aanbevelingen of motivatiebrieven. De cultuur is er overigens al wel naar: in veel studentensteden heerst een wurgende competitiedrang onder bijna-afgestudeerden. Regels over hoe het perfecte CV er uit zou moeten zien vliegen je om de oren, net als de minderwaardigheidscomplexen van diegenen die het allemaal minder goed voor elkaar hebben.

In mijn vorige baan op de internationale school van Genève moest ik heel regelmatig brieven schrijven voor leerlingen die bijvoorbeeld in Amerika of Engeland wilden gaan studeren. We kregen daar als leraren zelfs les in . Vooral de brieven die naar Amerika gingen moesten uitgebreid en hysterisch. Elke slome puber bleek opeens leiderschapskwaliteiten te bezitten, net als bijzondere sociale eigenschappen,talent op muzikaal vlak en een sport die beoefend werd op minimaal landelijk niveau. In Nederland zijn we gewend onze prestaties niet al te veel te etaleren en vooral niet te overdrijven. Even wennen dus…..

Toch is het best mogelijk om vanuit een niet zo perfect plaatje (lees: lang gestudeerd, geen bestuursfunctie, geen buitenland ervaring etc.) een goede motivatie en passend CV op te stellen waarmee je uitstekend voor de dag kunt komen.Steeds vaker zien we dat onze hulp gevraagd wordt bij het voorbereiden van selectiegesprekken, skype-interviews, motivatiebrieven en CV’s. En dat doen we natuurlijk heel graag in een aantal individuele coachingsgesprekken. Mocht je als afgestudeerde liever een workshop in groepsverband volgen dan kunnen we deze collega’s in Amsterdam aanbevelen omdat zij werken met een methodiek die op de onze aansluit.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken