door Gerard Hoogerbrugge

Met een bachelordiploma op zak is een automatische doorstroming naar een masteropleiding al langer niet meer vanzelfsprekend. Recent onderzoek (Keuzegids Masters 2016) geeft aan dat al voor meer dan de helft (53%) van de masteropleidingen een toelatingsprocedure geldt. Bij de Universiteit Utrecht is een selectieprocedure inmiddels van toepassing op 84% van de masteropleidingen.

Behalve het bachelordiploma wordt vaak ook gekeken naar de behaalde cijfers van de student; de gevolgde vakken en het resultaat van een intakegesprek.

Voor lang niet alle masteropleidingen is duidelijk wat er precies van de student wordt verlangd om toegelaten te worden, maar wel is helder dat de selectieprocedures door de tijd heen aan veranderingen onderhevig zijn. Het onderzoek wijst ook uit dat een bachelordiploma geen garantie is voor doorstroming naar een master aan dezelfde onderwijsinstelling. Ook deze studenten zullen vaak een selectieprocedure moeten doorlopen.

Een goede en tijdige oriëntatie op een masteropleiding wordt in de toekomst dus steeds belangrijker!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken