door Deirdre van Schaardenburg

 

Wist je dat…

.. het wél mogelijk is voor sommige studies met een HBO-propedeuse toegang te krijgen tot een universitaire studie?

.. je niet automatisch kan doorstromen met een HBO-propedeuse naar de universiteit.

.. de universiteiten zelf het recht hebben om eisen te stellen aan je kennis en vaardigheden

.. je zelfs voor een studie kunt inschrijven waarvoor een (de)centrale selectieprocedure geldt?

..je je propedeusediploma nog niet gehaald hoeft te hebben op het moment van inschrijven, dus voor 1 mei? (maar wel vóór 1 augustus)

 

Let op! : Er zijn per studierichting vaak extra criteria waar je aan moet voldoen.

Kijk daarvoor naar de toelatingseisen voor HBO-ers op de betreffende website van de universitaire studie van jouw keuze.

 Mogelijke criteria zijn:

  • Voor Engelstalige studies geldt dat je Engels van een bepaald niveau moet zijn, wat je moet kunnen bewijzen met een minimaal aantal punten van de van Toefl- of IELTS test.
  • Voor economische studies geldt dat je meestal wiskunde A of B op VWO-niveau moet hebben bijgewerkt.
  • Voor Rechtsgeleerdheid geldt dat je alleen toelaatbaar bent als je in het bezit bent van een vwo-certificaat Nederlands. Dit certificaat verkrijg je door het staatsexamen (vwo-niveau) ‘Nederlandse taal en literatuur’ met goed gevolg af te leggen. (nu was de deadline om je hiervoor aan t melden al helaas voor 31 december)
  • Instromen bij Communicatiewetenschap aan de VU/UVA kan zonder aanvullende eisen.
  • Overstappen naar Psychologie kan als je voldoet aan de wiskunde-eis.

Wiskunde en statistiek zijn belangrijke onderdelen van de opleiding Psychologie. Wiskunde kennis op vwo-niveau is dan ook een vereiste om toegelaten te worden voor de opleiding.

Houd er wel rekening mee dat de overstap van het HBO naar een universitaire opleiding door veel studenten als erg zwaar wordt ervaren.

Toch zijn er ook vorig jaar weer vele havisten met een HBO-propedeuse aan een universitaire studie begonnen, en het blijkt dat ze het nauwelijks slechter doen dan studenten die rechtstreeks van het vwo komen.

 Heb je het prima naar je zin op het HBO, maar heb je meer in je mars? Zoek dan uit of je deel kan nemen aan een zogenaamd “Honours Program“. Dit is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle bachelor studenten. (zie hbobachelors.nl/honours-program/)

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.

Is het je niet gelukt je HBO-propedeuse in een keer te halen dan kan je je, na het voltooien van je HBO-bachelor, en een schakeljaar of pre-Master inschrijven voor een universitaire Master. Maar let ook hier op aanvullende eisen!

Kortom heb je meer in je mars dan jouw HBO opleiding je biedt,

zoek dan uit welke mogelijkheden er zijn om je verder te ontwikkelen.

Succes!

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken