door Adine Tjeenk Willink

Elk nieuw studiejaar blijkt weer hoe groot de overgang is van de middelbare school naar het hoger onderwijs,zowel hbo als universiteit.

De grotere hoeveelheden stof, de hogere snelheid waarmee de stof wordt behandeld en de toenemende moeilijkheidsgraad is even wennen. Maar dat in combinatie met het leren omgaan met de grotere vrijheid, de lossere aanwezigheidsplicht, de minder zware sociale controle van studiegenoten en/of docenten vraagt om een zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid die door velen als extra lastig wordt ervaren.

Voor de groep die dan ook nog eens te maken heeft met een extra handicap, bv. een chronische ziekte en/of aandoening zoals dyslexie, ADD/ADHD is dit vaak een nog grotere opgave. Zij ondervinden tijdens hun studie belemmeringen die het voor hen vaak lastig maakt om hun studie goed af te ronden.

Gelukkig zijn er in het hoger onderwijs allerlei voorzieningen getroffen voor deze groep studenten. De rechten van studenten met een functiebeperking zijn vastgelegd in een aantal wetten. De meeste rechten zijn vastgelegd in de Wet Gelijke Behandeling.

Zo kunnen deze studenten bijvoorbeeld recht hebben op extra studietijd, o.a. ruimere eisen t.a.v. het BSA (Bindend Studie Advies), extra studiebegeleiding, bepaalde hulpmiddelen maar ook financiële regelingen bv. een jaar langer recht op studiefinanciering of kwijtschelding van studieschuld.

Handicap+studie Expertisecentrum (http://www.handicap-studie.nl/1_66_Studeren_met_een_beperking.aspx) biedt beleidsmakers, docenten, studenten en studieadviseurs praktische tips en informatie over studeren met een beperking zodat studenten minder gauw vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie.

Op elke hbo en universiteit is er een afdeling die zich bezig houdt met begeleiding en advies voor studenten met een functiebeperking. Het is verstandig om alvorens er problemen ontstaan je hier aan te melden en dan samen met de adviseur te bekijken wat je situatie is en welke mogelijkheden er zijn. Als voorbeeld de Leidse universiteit: http://www.studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning/functiebeperking/studeren-functiebeperking/

Des te spijtiger is het dat wij in de praktijk jongeren meemaken die daar geen gebruik van willen maken terwijl ze daar wèl voor in aanmerking komen.

Op de middelbare school hebben zij ervaren hoe het is om met een etiket op het voorhoofd te lopen. En nu willen zij met een schone lei beginnen uit angst opnieuw zich gestigmatiseerd te voelen.

En hoe invoelbaar ook, het is wel heel jammer dat zij zichzelf deze extra kansen ontzeggen. Aangezien deze geboden faciliteiten nou net het verschil kunnen maken in het wèl of niet succesvol studeren!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken