Met enige regelmaat komt het voor dat  studiekiezers hun twijfels hebben of zij meer geschikt zijn voor het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs of te wel de Hogeschool) of dan wel voor het WO (Wetenschappelijk Onderwijs of te wel de Universiteit).

VWO-ers met een eindexamen op zak hebben immers toegang tot beide onderwijsinstellingen, mits zij aan de instroom-eisen voldoen. Dit impliceert niet dat als je je HAVO-eindexamen gedaan hebt je nooit naar de universiteit zou kunnen. Inmiddels zijn er vele paden die je kunt bewandelen om toch uiteindelijk op de universiteit te eindigen indien je die ambitie hebt.

Wat zijn nou de verschillen tussen het HBO en het WO? Hieronder staan ze nog eens uitgelegd.

 

HBO:

-bachelor HBO duurt 4 jaar (240 studiepunten)

-opleiding vooral beroepsgericht

-lesvorm is klassikaal met verplichte aanwezigheid

-gemiddeld studietempo

-stage(s) lopen

-meer tentamens met kleinere hoeveelheden lesstof

-veel contacturen en controle op het studeren

-toepassen van kennis

-oplossing gericht: vragen beantwoorden

 

WO:

-bachelor WO duurt 3 jaar (180 studiepunten)

-opleiding algemeen vormend, theoretisch en abstract

-hoorcolleges, niet altijd verplichte aanwezigheid, en werkcolleges.

-hoog studietempo

-stage meestal niet verplicht

-minder tentamens met veel lesstof

-weinig contacturen en zelfstandig werken

-onderzoek doen

-analytisch gericht: vragen stellen

Stel je voor je kiest voor de studie toegepaste psychologie (HBO) i.p.v. psychologie (WO) dan zal je de wetenschappelijke kennis van de psychologie in de praktijk toepassen. Naast de kennisvakken worden praktijkvakken gegeven. Je wordt opgeleid tot bijvoorbeeld coach, trainer of je kan testen afnemen. Bij psychologie is er meer aandacht voor de theorie van de psychologie en ligt de nadruk op onderzoek doen. Tevens ligt de nadruk op het toepassen van de onderzoeksresultaten in de praktijk. De banen zullen uiteenlopen van b.v. arbeids- en organisatiepsycholoog, wetenschapper, GZ– of gevangenispsycholoog  of afhankelijk van de master die je uiteindelijk kiest iets heel anders.

Hetzelfde geldt b.v. voor het verschil tussen HBO rechten en rechten: HBO rechten is veel praktischer: uiteindelijk kan je op juridische afdelingen of uitvoerende, beleids-, staf- of adviesfuncties komen te werken maar je zal niet een advocaat, rechter of officier van justitie kunnen worden.

Kortom overweeg zelf waar je het gelukkigst van wordt!

Hieronder een heel overzichtelijk schema van de verschillende stappen die men kan nemen in het hoger onderwijs:

                                                

Bron TU Delft: https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/wat-is-het-verschil-tussen-hbo-en-wo/#c241858

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken