“Bij de universiteiten in Tilburg, Rotterdam en de VU zijn dit studiejaar recordaantallen psychologiestudenten begonnen. Deze drie universiteiten lieten een onbeperkt aantal studenten toe, terwijl andere universiteiten een maximumaantal hanteren. Daardoor stegen de aanmeldingen bij de opleidingen zonder numerus fixus. Opleidingen kunnen het nauwelijks aan en maken zich zorgen over de doorstroom naar de arbeidsmarkt, meldde het Financieel Dagblad onlangs. Een landelijke numerus fixus moet de problemen oplossen. Is dit een goed idee?” (Bron: Financieel Dagblad 27-09-2019)

Waarom wordt deze vraag gesteld voor de studie Psychologie, terwijl er bijna net zoveel studenten zijn die zijn gestart met de studie Rechtsgeleerdheid? Voor die studie is nog bijna nooit een numerus fixus ingesteld.

De meerderheid van de studenten die kiezen voor een Rechten studie is er lang niet altijd op uit om advocaat, officier van Justitie, of rechter te worden en komen dus vaak terecht op banen waarvoor ze niet één-op-één zijn opgeleid. Rechten wordt vaak gezien als een mooie brede studie waarmee je veel kanten op kan. Ditzelfde geldt mijns inziens voor de studie Psychologie. Ook dit is een brede, academische studie, waarbij je ook nog ‘ns veel ervaring opdoet met onderzoeksvaardigheden.

Natuurlijk wordt lang niet iedereen met een afgeronde Psychologie studie klinisch psycholoog, maar hoe erg is dat?

Er zijn veel specialisaties in de Bachelor en met name ook in de Masters Psychologie, zoals;

  • arbeids- en organisatiepsychologie,
  • sociale psychologie,
  • ontwikkelingspsychologie,
  • kinder- en jeugd psychologie,
  • sport- en prestatiepsychologie,
  • cognitieve psychologie,
  • culturele psychologie,
  • economische psychologie,
  • gezondheidspsychologie,

Om maar een kleine greep te doen uit de vele mogelijkheden.

Een studie Psychologie is net als Rechtsgeleerdheid geen beroepsopleiding.

Belangrijk is dat je analytisch leert denken, dat je met een kritische instelling wetenschappelijke literatuur leert te beoordelen en dat je zelfstandig leert onderzoek te doen.

Daarnaast kan elke student zich van de grote meerderheid proberen te onderscheiden, bv. door in de vrije keuzeruimte vakken te kiezen die je interessant lijken, of door tijd in te lassen voor een nuttige stage, of door extra curriculaire activiteiten zoals bestuurs-, commissie-, of werkervaring.

Zowel Rechten als Psychologie zijn in mijn ogen dus prima brede academische studies, met genoeg kansen op een baan die bij je past.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken