door Karin Kohnstamm

Wil jij na je eindexamen “iets met economie” gaan studeren aan een Hogeschool of Universiteit? Bekijk dan eens de verschillende mogelijkheden en houd je toekomstperspectief voor ogen.

Aan een universiteit rond je je bachelor in 3 à 4 jaar af en kies je daarna meestal een master. Wetenschappelijk onderzoek, waarbij analytisch denkvermogen een vereiste is, staat centraal vanaf het eerste jaar. Universitair geschoold vind je meestal snel een baan b.v. in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid.

Welke variant van economie en aan welke universiteit je wilt gaan studeren is een ingewikkelde keuze. Wat zijn de verschillen tussen Economie en Bedrijfseconomie, Econometrie, International Business Administration en Bedrijfskunde?

Het meest rekenkundig is Econometrie. Aan de hand van wiskundige methoden en statistische modellen leer je (bedrijfs)economische problemen op te lossen. Een grote dosis wiskundig inzicht wordt hierbij vereist. Met alleen Wiskunde A in je pakket kom je er dus niet.

De studie Economie en bedrijfseconomie is breed opgezet en bestudeert zowel de macro-economie (hoe functioneren inkomsten en uitgaven van een land, het economisch gedrag van groepen mensen of bedrijven op nationale en internationale schaal?) als micro-economie (consumentengedrag, individuele bedrijven en vraag en aanbod van producten). Overnames en fusies, economisch recht, hoe ondernemingen georganiseerd zijn en bredere economische vraagstukken komen aan bod. Ook hierbij speelt wiskunde een grote rol.

Bij Bedrijfskunde is die rol minder groot. In deze studie worden meerdere disciplines gecombineerd: b.v. economie, sociale wetenschappen (psychologie en sociologie), recht, techniek en algemene bedrijfskunde. De studie is erg praktijk gericht d.w.z. inzichten worden ontleend aan de praktijk en toegepast om de strategie en organisatie van bedrijven en organisaties aan te passen.

International Business Administration (IBA) is de Internationale variant van Bedrijfskunde. De studie is in het Engels en bestudeert bedrijfskundige vraagstukken vanuit een internationale invalshoek. Een mix van Internationale en Nederlandse studenten benadrukt nog eens het internationale karakter.

Andere Studies waar economie ook nog stevig vertegenwoordigd is, zijn Bestuurskunde, Bestuurs- & Organisatiewetenschap, Organisatiewetenschap en Sociale Geogragafie en Planologie.

Voor een economische bachelor in het HBO staat 4 jaar waarna je direct door kunt naar de arbeidsmarkt. Het is een praktijk- en beroepsgeörienteerde opleiding.

De economische HBO-opleidingen zijn enorm divers. Je kunt ze bijvoorbeeld indelen naar de hoeveelheid wiskunde. Fiscale economie of wel Fiscaal recht en economie (alles rondom belasting zowel van bedrijven als particulieren), Toegepaste wiskunde (het oplossen van complexe vraagstukken met behulp van wiskundige modellen) en Accountancy (bedrijfsadministratie) en Bedrijfseconomie (leidt op tot de financiële spil in een bedrijf) vergen allemaal wiskundig inzicht.

Commerciële economie is marketing gericht (hoe zorg ik dat ik juist díe producten op de plank heb liggen die de consument wil kopen?) en Bedrijfskunde leert je analyses te maken en het management te adviseren.

Sportmarketing, de Hogere Hotelschool, de Johan Cruyff University hebben ook allemaal een stuk economie in hun pakket.

Met particuliere opleidingen als New Business School Amsterdam, Intercollege, Notenboom, TIO en IVA kun je een bachelor in Business Administration of in International Business and Management Studies halen.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken