door Susanne Stultiens

Relatief wordt er nog steeds weinig voor technische studies gekozen, al neemt het aantal aanmeldingen gelukkig wel toe. Mede door de focus op een goed arbeidsmarktperspectief weten jongeren de technische studies steeds beter te vinden. Maar de verwachting is nog steeds dat het aanbod de behoefte aan technisch geschoolde mensen niet zal dekken de komende jaren. Reden voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven om gezamenlijk maatregelen te treffen, die in 2013 zijn vastgelegd in het Techniekpact en die bedoeld zijn om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Zie ook het artikel Techniekpact op stoom.

In coachinggesprekken kom ik twee dingen tegen. 
Ik merk dat er nogal wat vooroordelen bestaan over technische studies. Saai, moeilijk, ingewikkeld. Alleen toegankelijk met een puur NG of NT profiel. Vooral studies over machines, bouten en moeren. Studies voor nerds. En dat leidt ertoe dat die studierichtingen al snel buiten beschouwing worden gelaten tijdens de oriëntatie. En dat jongeren daarmee misschien toch iets laten liggen wat iets meer onderzoek had verdiend. Daarnaast merk ik dat er toch nog steeds meisjes zijn die van school een negatief advies hebben gekregen voor een NG of NT profiel, terwijl dat strikt genomen niet nodig was geweest. Onderzoek heeft uitgewezen dat meisjes een 7 gemiddeld moeten staan voor een positief advies, jongens een 6. Meisjes hebben doorgaans ook wat minder vertrouwen in eigen kunnen en haken op basis van dit advies dus al snel af. Om er dan in een studiekeuzecoachingtraject achter te komen dat ze eigenlijk toch heel erg graag die studie hadden willen doen waar ze wiskunde B en/of natuurkunde voor nodig hadden gehad.

Tegenwoordig zijn er veel technische studies die zich richten op sociale en maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, milieu en gezondheid. Het zijn niet alleen maar ‘traditionele’ studies als Werktuigbouwkunde of Electrotechniek, maar er is een veel breder scala aan technische studies bij gekomen, zowel op hbo als op wo niveau. Technische bedrijfskunde, forensisch onderzoek, kunst en techniek, gezondheidszorgtechnologie, voedingsmiddelentechnologie, deltamanagement, milieukunde, aquatische ecotechnologie, om er maar een paar te noemen op hbo-niveau. Of psychology & technology, sustainable innovation, creative technology, dierwetenschappen op WO-niveau. Deze studies bieden een breder studieprogramma dan pure techniek en kunnen dus ook een bredere doelgroep aanspreken. Daarnaast zijn er technische universiteiten die multidisciplinaire programma’s aanbieden waarin technologische en sociaalwetenschappelijke disciplines worden gecombineerd, zoals de TU Twente (Atlas University College) en de TU Eindhoven (Bachelor College). Hier leer je vaardigheden die goed aansluiten bij het bedrijfsleven en leer je om technische kennis te vertalen naar maatschappelijk relevante toepassingen.
 Opvallend is dat je voor lang niet al deze studies een puur NG of NT profiel nodig hebt, maar dat je soms ook toegelaten kunt worden met bijvoorbeeld een EM profiel plus een exact vak als wiskunde, scheikunde of natuurkunde. Bij creative technology kun je zelfs met alle profielen terecht!!

De boodschap is dus eigenlijk: laat je niet te snel afschrikken door techniek. Niet bij je profielkeuze en niet bij je studiekeuze. Laat je niet te snel ontmoedigen door mensen in je omgeving die zeggen dat een natuurprofiel met een 6 gemiddeld weinig kans van slagen heeft of dat technische studies te ingewikkeld zijn. Ga eerst zelf eens ontdekken wat er allemaal wordt aangeboden aan technische studies en wat je ervan vindt, hoeveel moeite je ervoor zou willen doen om zo’n studie te kunnen volgen en of je denkt dat het haalbaar is. En aan welke eisen je daadwerkelijk moet voldoen, want die kunnen best wel eens heel anders zijn dan je denkt.

Sta je voor je profielkeuze, kijk dan eens op de site van het Technasium. Zij hebben boekjes waarin je een goed beeld kunt krijgen van wat je na de havo of het vwo in de techniek zou kunnen doen. 
Ook organiseren verschillende universiteiten Bètadagen voor scholieren, zodat ze kennis kunnen maken met bèta en techniek.

Ben je al toe aan je studiekeuze dan kun je natuurlijk op de sites kijken van de drie technische universiteiten of de hogescholen die technische studies aanbieden. De Hogeschool van Amsterdam heeft een leuke en informatieve site waarbij door middel van filmpjes van alle technische studies van de HvA een goed beeld wordt gegeven.

Voordeel van initiatieven als het Techniekpact is dat de mogelijkheden om je te oriënteren op een technische studie en carrière toenemen. Op de site van Techniekpact staan alle acties genoemd met de daaraan gekoppelde doelstellingen. Het bedrijfsleven werkt zoals gezegd volop mee, bijvoorbeeld ook door deel te nemen aan Girls Day. Meisjes van 10 tot 15 jaar kunnen dan een dagje meelopen met technische bedrijven. Maar daarnaast door veel actiever bij te dragen aan het onderwijs (door het ter beschikking stellen van stageplaatsen, gastdocenten en beurzen.

Kortom, een bruisende discipline waar op dit moment veel in geïnvesteerd wordt. Zeg niet te snel nee!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken