door Rosalie van Luik

In april is een student Communicatie aan de Hogeschool Leiden gestart met zijn onderzoek naar de tevredenheid van jongeren die een traject hebben gedaan bij een van de coaches van StudiekeuzeOpMaat en naar die van hun ouders. Alle jongeren hebben per mail een enquête ontvangen en een deel van de ouders is gebeld.
De enquête is echt door veel studenten ingevuld, wat een goed teken is. Veel ouders hebben aangegeven dat ze nog niet gebeld zijn en/of geven aan dat ze graag mee willen werken aan het onderzoek.
De coaches van StudiekeuzeOpMaat hebben sinds de zomer van 2010 onder deze naam al veel jongeren begeleid naar een goed passende studie. Sinds 2009 waren de meeste van deze coaches actief onder een andere naam. De timing van dit onderzoek is daarom erg goed: we kunnen terugkijken op 5 jaar studiekeuzecoaching en de eerste studenten zijn inmiddels afgestudeerd. Dit geeft een beeld van het succes van de studiekeuze. Als studiekeuzecoach zijn we namelijk niet alleen gericht op het zoeken naar een studie waar de aankomende student enthousiast van wordt, ook het afronden van de studie hoort daarbij; alleen dan is de studiekeuze namelijk echt goed gemaakt.

De Communicatie student is nu druk bezig met het uitwerken van de resultaten, waarover we later zullen schrijven, als alles verwerkt is. Wat al wel gezegd kan worden is dat de jongeren en hun ouders over het algemeen tevreden zijn. Alleen al het aantal enquêtes dat we terug hebben gekregen en de bereidheid om mee te werken van de ouders zegt ons dat er een wisselwerking is in de betrokkenheid van de coaches met hun ‘klanten’.

Rest ons om iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk te bedanken. In de zomer zal de student afstuderen en zullen we de resultaten, onder andere via dit medium, kenbaar maken.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken