door Rosalie van Luik

Afgelopen voorjaar heeft Rein Croll, student Communicatie aan de Hogeschool Leiden, zijn afstudeeronderzoek bij en voor StudiekeuzeOpMaat gedaan. Juist in dit jaar was het belangrijk om dit onderzoek te doen, aangezien we nu vijf jaar samenwerken als coaches (vanaf 2011 onder de naam StudiekeuzeOpMaat) en er een studiecyclus is afgerond; we hebben de studiestarters tot en met de afstudeerders laten onderzoeken en zo een vrij volledig beeld kunnen krijgen. Alle jongeren hebben een enquête ontvangen per mail en zeventien ouders zijn telefonisch geïnterviewd.

We zijn trots op de resultaten waarvan we de belangrijkste graag met jullie delen.

161 studenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. 83% van hen is de studie gaan doen die uit het traject is gekomen. Van hen doet 86% de studie nog en is 3,7% inmiddels afgestudeerd.

Het merendeel van de studenten die een andere studie is gaan doen geeft aan dat het traject bedoeld was om een alternatief te vinden in geval van uitloting voor de studie van de eerste keuze. De studenten die gestopt zijn geven o.a. als redenen: persoonlijke omstandigheden, alsnog ingeloot, de studie is toch te moeilijk en de studie of de (structuur van de) school past toch niet bij me.

Op de vraag hoe tevreden studenten zijn met hun studiekeuze, komt een gemiddelde score van 7,8. De vraag ‘Hoe tevreden ben je over het gehele studiekeuzetraject?’ is met een gemiddelde van 7,9 beantwoord. De jongeren blijken nog blijer met hun coach te zijn: daar is het gemiddelde een 8,5!

97,5% van de jongeren zou StudiekeuzeOpMaat aanraden aan anderen. Voor 85% van de respondenten klopten de verwachtingen die de student had bij de studie en 80% geeft aan dat het traject van StudiekeuzeOpMaat ze goed heeft voorbereid op hun studie.

Van de ouders is 83% het eens met de studiekeuze die uit het traject kwam en 94% is tevreden met de coach. Ouders vinden het goed dat er tijdens het traject weinig contact is tussen coach en ouders. Over het algemeen vinden ouders de coaches van StudiekeuzeOpMaat professioneel, betrouwbaar, vriendelijk, toegankelijk en vaardig.

55,1% van de studenten zegt weleens te twijfelen over de studie. Redenen voor die twijfel zijn onder andere de moeilijkheidsgraad, de onzekere toekomst die de studie biedt, (de begeleiding van) de school, het feit dat het de tweede keuze is (door uitloting voor de voorkeursstudie) of doordat de student twijfelt over het studeren an sich. Eén van de respondenten merkte overigens op: ‘Iemand die niet twijfelt, denkt niet na’.

Wat opvalt is dat veel jongeren bij twijfel aan hun studie niet opnieuw contact opnemen met hun coach. Voor ons dus zaak om goed stil te staan bij de ‘nazorg’.

Andere verbeterpunten: Het blijkt dat zeer weinig jongeren onze website bezoeken, wellicht omdat ouders de informatie opzoeken en doorgaans het eerste contact leggen. Daarnaast blijkt dat de ‘social media’ pagina’s (waaronder onze wekelijkse blog) vrijwel niet bezocht worden door ouders en weinig door de jongeren. Dat we via internet nog weinig worden gevonden blijkt ook uit de enquête: 79,2% van de respondenten geeft aan dat de coach via via een bekende voor ze was.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken