Deze vraag stellen ouders mij vaak als zij op zoek zijn naar hulp bij studiekeuze voor hun kind. Een actuele vraag, want nu het schooljaar weer is begonnen wordt er in het eindexamenjaar toegewerkt naar het einddiploma. Leerlingen voelen dan méér dan ooit de urgentie om serieus na te denken over wat ze ná dit examenjaar willen gaan doen. Hoe pak je dit keuzeproces aan en wie kan daarbij helpen?Voor een jongere kan het best moeilijk zijn om overzicht te krijgen op alle facetten die belangrijk zijn bij studiekeuze.  Er is een groot opleidingsaanbod wat vraagt om éigen keuzecriteria waarmee persoonlijke afwegingen gemaakt kunnen worden. Als dat keuzeproces niet goed op gang komt ligt uitstelgedrag op de loer: ’ik zie het nog wel, het komt wel’…. Het uitstelgedrag én mogelijke druk vanuit de omgeving veroorzaken vervolgens weer stress..

Op school bieden de decaan en de mentor hulp; zij zijn het aanspreekpunt voor studiekeuze en verzorgen het LOB-programma: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Aanvullend hierop blijken veel scholieren behoefte te hebben aan meer individuele studiekeuzebegeleiding. Decanen hebben daar vaak niet voldoende tijd voor. Die -aanvullende- individuele begeleiding biedt een studiekeuzecoach.

De studiekeuzecoach helpt de scholier of student op weg in het keuzeproces: leert welke stappen er genomen moeten worden om bewust te kiezen. Bij StudiekeuzeOpMaat start dit proces met het in kaart brengen van kwaliteiten, interesses, motivaties en ambities.  Want hoe beter het zicht hierop is, hoe beter je kunt beoordelen of een studie écht bij jou past! Deze kennis wordt vervolgens door de coach gematcht met opleidingen: welke opleidingen zouden  -gegeven de kwaliteiten, interesses en ambities-  bij deze jongere kunnen passen?

De jongere gaat deze matching vervolgens bekijken en onderzoeken en een selectie daarvan in de praktijk ervaren op open dagen en meeloopdagen. Steeds duidelijker ontstaat er een wensenlijst waar die specifieke studie aan moet voldoen. Behalve dat de studie bij zijn of haar persoonlijkheid past, zijn er andere criteria die belangrijk kunnen zijn: grootschalig, kleinschalig, internationaal, bepaalde stad, beroepsperspectieven, aantal contacturen, etc. etc.

De studiekeuzecoach stimuleert de jongere -aan de hand van een bepaalde methodiek- dit allemaal goed uit te zoeken. Het is leuk om te zien dat gaande het proces het hun éigen zoektocht wordt en er een éigen keuze wordt gemaakt.

Nu de voorlichtingsactiviteiten vanwege corona voorlopig nog online zullen plaatsvinden, kunnen wij als studiekeuzecoach ook veel informatie geven over een bepaalde studie én onze klanten in contact brengen met oud-klanten om zodoende een goed beeld van een studie te krijgen.

“Zint eer ge begint”, dat is waar wij graag bij helpen! Behalve eindexamenkandidaten zien we bij StudiekeuzeOpMaat ook veel scholieren uit het voorlaatste schooljaar of voor profielkeuze én studenten die zich willen heroriënteren op een andere studie of op een Master. Dus.. Studiekeuzecoach: een mooi beroep!

 

 

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken