ERVARINGEN

BIOLOGIE/LIFE
SCIENCE & TECHNOLOGY, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Huib de Jong

Studiekeuzetraject: Zomer 2010. Na mijn middellbare school werd ik uitgeloot voor Tandheelkunde. Ik ben toen begonnen aan Economie & Management in Groningen. Dat bleek niets voor mij. Het jaar daarna ben ik Farmacie gaan studeren (ik was weer uitgeloot). Na een derde en wettelijk laatste keer niet door de loting te zijn gekomen bij Tandheelkunde ging ik door met Farmacie. Het eerste jaar was goed verlopen, maar het tweede jaar niet. Dus na mijn tweede jaar Farmacie ben ik een studiekeuzetraject gaan doen. Ik stond open voor compleet andere studies, zoals Communicatiewetenschappen. Ik wilde echter wel graag in Groningen blijven waar ik mijn hele sociale leven had opgebouwd. Bij de Studiekeuzecoach leerde ik overzichtelijk en puntsgewijs opsommen wat ik goede aspecten vond van bepaalde studies en wat niet. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Biologie, omdat ik dan niet helemaal opnieuw hoefde te beginnen. Farmacie overlapt namelijk een groot deel van het propedeusejaar met Biologie. En dat waren juist de vakken die me het best afgingen en die ik het leukst vond, in tegenstelling tot de meer op scheikunde gerichte vakken.

Resultaat: Biologie/Life Science & Technology, major Gedrags- en Neurowetenschappen in Groningen. Instroom in tweede jaar.

Hoe was het in 2011? Inmiddels is het een jaar later. Ik heb dit voorjaar mijn propedeuse Biologie gehaald. Ook heb ik in het eerste semester de helft van mijn tweede jaar gehaald. Binnen de studie heb ik gekozen voor de major (=richting) Gedrags- en Neurowetenschappen. Dit heb ik tijdens het studiekeuzetraject uitgezocht. Ik heb nu meer plezier in studeren en ik heb er ook totaal geen problemen meer mee dat ik drie maal ben uitgeloot voor mijn aanvankelijke voorkeursstudie.

En in 2013? Ik volg de 2 jarige master Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in Health & Life Sciences (MPA) aan de VU in Amsterdam. Ik heb inmiddels de track Management & Entrepreneurship gekozen. De master bestaat uit 2 stages van een half jaar elk, en verder vakken die zich richten op de business kant van de zorg en levenswetenschappen, en besluitvorming op bedrijfs- en overheidsniveau. Ik ben nu op zoek naar mijn eerste stage, die ik februari 2014 zal aanvangen.

Update 2018: Ben in 2016 afgestudeerd. Tijdens mijn master ben ik via verschillende externe onderzoeksprojecten in contact gekomen met bedrijven in de levensmiddelensector. Dat was erg interessant, en uiteindelijk heb ik mijn afstudeerthese geschreven over het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Na het behalen van mijn Master of Science, ben ik aan de slag gegaan op de afdeling Regulatory Affairs van een bedrijf dat handelt in vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen. Ik pas de tijdens mijn studie opgedane kennis toe, maar breid deze vooral ook uit. Mijn huidige baan sluit ook goed aan bij mijn Bachelor Biologie.

MEER ERVARINGEN

Geneeskunde, Universiteit
Utrecht

Anouk

Eco & Wildlife Studies (MBO),
Helicon Velp
(na BSc Biologie)

Casper van Lier

Bos- en Natuurbeheer, Hogeschool van Hall Larenstein

Isabel