De kranten staan er bol van. Met online onderwijs en weinig contact met docenten en medestudenten is het lastig voor studenten om de motivatie voor hun studie hoog te houden. Zo is het ook voor degenen die volgend jaar willen starten met studeren lastiger om gemotiveerd te worden voor een studie die ze alleen met online voorlichtingsactiviteiten kunnen bekijken.

Een leven lang kiezen
Onlangs is er een interessant boek verschenen van Evelyne Meens: Een leven lang kiezen. Zij promoveerde op het onderwerp motivatie in samenhang met studiekeuze en studiesucces. Mensen presteren en voelen zich het beste als ze keuzes maken die in lijn liggen met hun interesses, waarden en doelen. Drijfveren, motivatie: de motoren van onze activiteiten en keuzes. Het hoofdstuk waarin zij de diverse vormen van motivatie beschrijft wil ik hier onder de aandacht brengen.

De meesten van ons zijn wel bekend met de termen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Meens maakt een andere indeling en onderscheidt nog meer types:

Autonome motivatie – speelt als je een activiteit uit jezelf wil doen.
1. Intrinsieke motivatie komt helemaal uit jezelf, je ben nieuwsgierig naar iets of geïnteresseerd en gaat iets uit jezelf doen of bestuderen. Je kiest een studie omdat je die interessant vindt.
2. Geïntegreerde regulatie speelt als iemand iets doet dat past binnen zijn waardenpatroon, omdat hij iets belangrijk vindt. Je kiest een bepaalde studie omdat je het bijvoorbeeld belangrijk vindt dat je je met de verbetering van het klimaat bezighoudt.
3. Geïdentificeerde regulatie speelt als er persoonlijke doelen worden nagestreefd. Je kiest een studie omdat je daarmee verwacht veel geld of status te verdienen.

Gecontroleerde motivatie – speelt als de reden van je gedrag buiten jezelf ligt, het voelt vaak als ‘moeten’.
4. Geïntrojecteerde regulatie speelt als je interne druk voelt en dingen doet om schaamte, schuldgevoel of angst te vermijden, of juist positieve gevoelens als trots te ervaren. Dit kan spelen als iemand een studie kiest omdat zijn hele familie die studie heeft gedaan, en hij alleen op deze manier trots op zichzelf kan zijn
5. Externe regulatie speelt als iemand een keuze maakt om een beloning te krijgen of om straf te vermijden. Dit speelt bij gaan sporten om af te vallen, of harder werken omdat je er een bonus voor krijgt.

Amotivatie – speelt als beide bovenstaande vormen afwezig zijn
6. Amotivatie speelt als je onverschillig bent over wat je doet, of het ontbreekt je aan redenen voor je activiteit. De ooit gemaakte keuze voor een beroep is verworden tot routines waar iemand geen voldoening meer uit put.

Motivatie en Studiesucces
Je zult merken dat je vaak door verschillende typen van motivatie wordt gedreven. Dat kan een combinatie zijn van willen en moeten. Om een voorspelling te doen in hoeverre je motivatie invloed heeft op je prestaties in je studie deed Meens een onderzoek onder studenten. Daaruit bleek dat studenten die voor de start van hun studie veel autonome motivatie hadden en weinig gecontroleerde motivatie, het meest succesvol waren na het eerste jaar. Echter dit effect bleek klein. Toen ze de motivatie tien weken na de start van studie in verband bracht met het studiesucces na het eerste jaar, bleek dit verband veel groter.

Niet alleen motivatie bepalend voor succes
Wat blijkt? Succes in de studie wordt naast motivatie mede bepaald door de mate waarin je je op je gemak voelt in de nieuwe omgeving, verbondenheid ervaart met je medestudenten en ervaart dat je je de studie aankan, tentamens haalt en het tempo kan bij houden.
Zo is het dus geen verrassing dat huidige studenten die dit studiejaar nog nauwelijks fysiek les hebben gehad op hun nieuwe opleiding en nog nauwelijks de kans hebben gehad medestudenten en docenten te leren kennen, zich nog niet goed hebben kunnen thuis voelen. Als je dan ook nog de eerste tentamens niet meteen haalt, is het heel begrijpelijk dat je motivatie afneemt.

De juiste studiekeuze gemaakt?
Daarom hoop ik van harte dat alle studenten zo snel mogelijk weer naar hun opleidingen toe mogen om fysiek les te krijgen. Tot dat dat zo ver is, check nog even waarom jij nu precies voor deze studie koos.

Als je wilt onderzoeken of je wel op de goede weg zit met de keuzes die je gemaakt hebt, of bezig bent die je nog te maken, stel jezelf dan de volgende vragen:
– Welke activiteiten vind ik interessant en erg leuk om te doen?
– Welke activiteiten zijn een wezenlijk deel van mijn waardenpatroon? (en vind ik belangrijk)
– Welke activiteiten doe ik die leiden tot het bereiken van mijn persoonlijke doelen?
– Welke activiteiten doe ik zodat ik me niet schuldig voel, of me juist trots voel?
– Welke activiteiten doe ik die zorgen voor beloning of voor het vermijden van straf?
– Bij welke activiteiten heb ik eigenlijk helemaal geen redenen om ze uit te voeren?

Ben je overwegend autonoom gemotiveerd, hou dan vol! Mocht je erachter komen dat je motivatie toch veel op andere factoren gebaseerd is, houd je studiekeuze dan nog eens goed tegen het licht, en overweeg om te switchen. De coaches van StudiekeuzeOpMaat kunnen je daarbij helpen.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken