Het is vaak lastig om een studie te kiezen op jonge leeftijd omdat je nog zo weinig weet van de studies die je kunt kiezen en je je vaak ook nog geen voorstelling kunt maken van wat je er later allemaal mee kunt doen. 

Bij onze studiekeuzetrajecten probeer ik juist dat voorstellingsvermogen te prikkelen, o.a. door bezig te zijn met de vraag:

Aan welke tafel wil jij later zitten, waar wil je invloed op uit oefenen, welke problemen zou jij willen oplossen?

In dit kader kwam ik in de NRC van 20 april jl. een prachtig artikel tegen, geschreven door Louise O. Fresco waarin zij n.a.v. de Corona-crisis over de verschillende studies filosofeert. “Covid 19 roept zoveel spannende vragen op dat je er je leven lang mee bezig kunt zijn”.

Word je geïntrigeerd door  de exacte en levenswetenschappen?  

Want: hoe is het mogelijk dat enkele tientallen nanometers viraal RNA voor zulke enorme fysieke ontwrichting zorgt? Hoe verklaren we de hogere sterfte bij mannen, spelen genetische factoren ook een rol? Welke mogelijkheden hebben we om het virus uit te schakelen na infectie? Hoe kunnen we met kunstmatige intelligentie voorspellen welk vaccin het meest kans van slagen heeft? Kunnen we betere klinische, statistische en epidemiologische modellen maken?

Of word je juist geboeid door de vragen die de geestes-en sociale wetenschappen bestuderen?

Bijvoorbeeld: Welke individuen gaan het meest succesvol om met eenzaamheid, angst en onzekerheid? Kunnen we hierbij iets leren uit het verleden? Of is onze huidige wereld zo complex dat geen vergelijking mogelijk is? Hoe gaat een samenleving om met de combinatie van controle en solidariteit? Hoe kan een overheid burgers voorbereiden op het noodzakelijk gebruik van een “traceer-app”? Wat zijn de ethische en praktische afwegingen daarbij? Moet dat verplicht worden, hoe dwing je dat af, wat is de juridische basis daar dan van, en hoe beschermen we burgers tegen een alwetende staat? Helpt kunst ons het lot te aanvaarden of is dat een verkeerde vraag?

Hoe moet de publieke gezondheidszorg worden ingericht om de arme en kwetsbare groepen en landen te beschermen? Helpt preventie  van chronische ziekten via voeding en levensstijl?

Moeten we nu radicale veranderingen in de economie  doorvoeren of zou dat nog meer ontwrichtingen veroorzaken?

Dit is een hele lastige maar ook spannende periode, met tot nog toe een onduidelijke uitkomst. Maar uit het verleden blijkt wel dat alle pandemieën uit het verleden beheersbaar werden door een combinatie van kennis en technologie uit alle vakgebieden.

Dus voor alle studiekiezers: Studeer dat waar je hart en je interesse naar uitgaat. Ieder antwoord is welkom!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken