“The career advice I wish I had at 25” (Shane Rodgers)
Do’s and Dont’s voor starters

De druk, verwachtingen en daarmee gepaard gaande onzekerheid die starters aan het begin van hun loopbaan ervaren, zijn steeds terugkerende onderwerpen in onze coachingsgesprekken. Ook in de media is er de laatste tijd veel aandacht gegeven aan onderwerpen als burn out, de mogelijke oorzaken daarvan en hoe deze verschijnselen te voorkomen en bestrijden.

Gedurende de afgelopen feestdagen met alle drukte en gezelligheid van dien, is het lezen er nogal bij ingeschoten. Maar dit artikel, bij toeval gevonden op Linkedin, sprak mij zodanig aan dat ik dat graag onder de aandacht wil brengen. Het geeft in ieder geval stof tot nadenken!

Ik licht er even een aantal punten uit:

1. A career is a marathon, not a sprint

2. Most succes comes from repetition, not new things

3. Genuinely listen to others

4. Never work for horrible bastards

5. Don’t just network with people your own age

6. Recognise that failure is learning

Enz, enz, totaal zijn het 16 stellingen, het hele artikel is te lezen in onderstaande link.

https://www.linkedin.com/pulse/life-advice-i-wish-had-25-shane-rodgers/

Veel leesplezier!

Een liefdevol, gezond, leerzaam en gelukkig 2019!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken