Onderwijs zonder hoorcolleges? Hoe zit dat? In de snel veranderende arbeidsmarkt en maatschappij moet iedereen zich blijven ontwikkelen om mee te kunnen doen. Voor studenten betekent dit dat ook zij zich na het afronden van hun opleiding zullen moeten bijscholen als zij eenmaal aan het arbeidsproces deelnemen. Daarom vinden veel Hogescholen het belangrijk dat studenten al tijdens hun studie zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces: en dus zelfsturend zijn.

Opdrachten uit de beroepspraktijk
Zo introduceerde Fontys recent de nieuwe onderwijsmethode High Impact Learning that Lasts (HILL) bij een aantal studierichtingen (o.a. bij de ICT en de Juridische opleiding en bij de studie Toegepaste Psychologie). HILL komt erop neer dat de student aan zet is. Studenten zijn niet langer passieve toehoorders in de collegebanken (de standaard hoorcolleges zijn veelal afgeschaft), maar werken samen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten uit de ‘echte’ beroepspraktijk. Docenten begeleiden de studenten in hun zoektocht naar antwoorden, maar niet door voortdurend uitleg te geven. Ze springen bij als de student daar zélf behoefte aan heeft. Hun nieuwe rol heet daarom ‘docent-coach’.
Hierdoor leren studenten zelfstandiger te werken. Dit door bijvoorbeeld actief in te zetten op het stellen van vragen, en geven en ontvangen van feedback.

Nieuwe rol voor docenten
Ook voor docenten betekent deze nieuwe rol zoeken naar de juiste manier om deze goed in te kunnen vullen. Sommige opleidingen hebben het geven van hoorcolleges helemaal afgeschaft, andere geven ze nog deels of verwijzen studenten naar online hoorcolleges om thuis nog extra informatie te krijgen. Dat niet alle docenten blij zijn met deze onderwijsvernieuwing, bleek uit het artikel dat vorige maand in de Volkskrant verscheen. Veel docenten hebben kritiek op dit systeem en de snelle invoering ervan. Ze zijn bang dat de studenten te weinig basiskennis wordt bijgebracht nu de klassieke hoorcolleges grotendeels zijn afgeschaft. Het gevolg is dat veel docenten de opleiding hebben verlaten.

Meer betrokkenheid en motivatie of: Minder druk, meer actie
Toch zijn er ook positieve geluiden. Zo sprak ik een eerstejaars student Toegepaste Psychologie. Zij was heel enthousiast over deze nieuwe onderwijsmethode. In het begin was het even wennen. Bij het groepswerk zijn er heel veel dingen die je zelf moet uitzoeken, waar je veel initiatief voor moet nemen. Maar het maakt wel dat je meer betrokken bij en gemotiveerd raakt voor het onderwerp. Ze ervaart juist dat de docenten heel gemotiveerd zijn en de studenten enorm stimuleren om in beweging te komen en nieuwe dingen uit te proberen.
In een zelfreflectie verslag moet je als student het proces en jouw rol daarin beschrijven. Het gaat er hier dus minder om of je iets goed of fout doet. Sommige studenten ervaren hierdoor minder druk en komen met dit onderwijsmodel meer in actie… en dat is nu net de bedoeling!

Voor studenten die gaan starten met een nieuwe studie is het dus zaak om je goed te laten informeren over op welke manier er les wordt gegeven en welke houding dit van je vereist. Zo ga je straks goed van start met de studie van jouw keuze.

Heb je hier nog vragen over? De coaches van StudiekeuzeOpMaat helpen je graag!

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken