Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders “”Wat is de beste universiteit voor mijn kind? “ Het antwoord: de universiteit waar je zoon of dochter zich het beste op zijn plek voelt. En datzelfde geldt natuurlijk voor hogescholen.

Hieronder leest u een bewerkte blog (2017) van Hermien Miltenburg, Relatiemarketeer en oudervoorlichter bij Wageningen University & Research over dit onderwerp, waar ik mij helemaal in kan vinden.

Reclame
Er wordt in onderwijsland heel wat reclame gemaakt. Universiteiten en hogescholen willen studenten werven. Ze adverteren met ‘topopleiding’, de ‘beste brede universiteit’, het ‘meest geciteerde onderzoek’, ‘het beste onderzoek’. Maar wat zeggen al die beoordelen en al die ‘rankings’ nou. Hoe kun je ‘door de bomen het bos’ nog zien? Wat is de beste universiteit voor mijn kind?

Het onderwijs in Nederland is goed
Alle opleidingen op hbo en wo niveau worden beoordeeld. De minister stelt bepaalde kwaliteitseisen. Dat kan ook omdat 4/5 van de opleiding door de Rijksoverheid wordt betaald. De student, of u als ouder, betaalt gemiddeld maar 1/5 (rond de €2000,- per jaar) van de opleiding. Vindt het ministerie dat een opleiding niet aan de eisen voldoet, dan worden er verbeterpunten opgesteld. De opleiding moet die ook uitvoeren, anders is er geen subsidie meer. Toch is daarmee het verhaal niet af. Er zijn wel degelijk opleidingen en instellingen die beter zijn dan andere. Als u zich afvraagt: ‘Wat is de beste universiteit voor mijn kind?‘ dan zijn er zeker ‘rankings’ waar u iets aan heeft. Opleidingen vergelijken op kwaliteit is zeker verstandig.

Beoordeling door studenten
Ieder jaar is er een grote enquête onder studenten op hbo en universiteit: Aan alle studenten wordt gevraagd wat ze vinden van: de inhoud van de opleiding, de verworven vaardigheden, de voorbereiding op de beroepsloopbaan, de docenten, de studielast, de studiebegeleiding en ga zo maar door. Het is geen ‘fun’ enquête. Het gaat over echt serieuze zaken die met studiesucces te maken hebben. Studenten zijn de ‘gebruikers’ van de opleiding, en daarom, mijns inziens ook de belangrijkste beoordelaars.

Elsevier
Er zijn ook andere beoordelaars. Een bekende ‘ranking’ is de Elsevier. Ze kijken niet alleen naar de vraag: ‘Wat is de beste universiteit’, ze maken ook een uitsplitsing tussen brede universiteiten, technische universiteiten en specialistische universiteiten. Afgelopen week maakte Elsevier de resultaten bekend van hun onderzoek naar de beste studies in Nederland.

Keuzegids
Een heel belangrijke beoordelaar is De Keuzegids. Het oordeel van de Keuzegids wordt gegeven door studenten en experts (NVAO). De keuzegids is een handige gids die op alle middelbare scholen aanwezig is. Veel scholen hebben ook een online variant. Zelf kunt u ook kijken naar Kiesjestudie.nl. Per interessegebied worden alle opleidingen kort beschreven en vindt u ook de oordelen over deze opleiding. De Keuzegids benoemt ook ‘Topopleidingen’ (artikel). Dat zijn opleidingen die beter dan gemiddeld scoren. In Nederland zijn zo’n 60 van de 400 universitaire bacheloropleidingen ‘Topopleidingen’. De Keuzegids beoordeelt ook o.a. hbo opleidingen en mbo opleidingen.

Internationale ‘rankings’
Nederland is een van de weinige landen waarvan vrijwel alle universiteiten in de internationale ‘rankings’ voorkomen, volgens de VSNU, de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. De meeste rankings leggen de nadruk op onderzoek. Een aantal rankings let ook op onderwijsprestaties. Voor een eerstejaars bachelorstudent is de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk. Zijn de docenten ook goede lesgevers? Hebben ze tijd en aandacht voor de studenten? Onderzoek is zeker belangrijk, en een universitair student zal zelf ook onderzoek gaan doen, maar dat is meestal in een latere fase.

Wat is de beste universiteit voor mijn kind?: Waar de student zich thuis voelt
Al staat een universiteit nog zo goed aangeschreven… een student moet er zich thuis voelen. De beste universiteit is waar de student een klik heeft met de medestudenten en met de docenten. Daarom zijn Open Dagen en meeloopdagen zo belangrijk… een aanstaande student moet vooral de verschillende lesplekken heel goed vergelijken. De basis is natuurlijk de inhoud van de opleiding. Op de tweede plaats is het belangrijk naar het niveau te kijken. Moet de studie op hbo of op wo gevolgd worden. Tenslotte adviseer ik te kijken naar waar je dat gaat doen. Welke universiteit past het beste bij wie je bent?

Rankings… studiekiezers kijken er maar zelden naar
Aanstaande studenten kijken maar zelden naar ‘rankings’. Ik adviseer ouders dat wel te doen, maar van een afstandje. De studiekeuze van de student is natuurlijk leidend. maar het kan geen kwaad eens te kijken hoe het zit met de kwaliteit van de opleiding van de keuze van uw kind. Hoe wordt de begeleiding beoordeeld? Vinden de studenten dat hun docenten goed zijn? Is de voorbereiding op de beroepspraktijk goed? Hoe zit het met de organisatie en de lesroosters…?

Tenslotte… op een topuniversiteit studeren of werken is super
Studeren op een topuniversiteit is super. Als student van een topopleiding merk je al snel dat je overal gewaardeerd wordt. Het imago van je universiteit straalt ook op jou af. Een diploma van een topuniversiteit wordt in de wetenschappelijke wereld en ook in het bedrijfsleven zeer gewaardeerd. Je kunt trots zijn op je universiteit. Datzelfde geldt voor medewerkers. Als je mag werken op een universiteit die zeer goed bekend staat, dan geeft dat zelfvertrouwen en je kunt je organisatie met trots vertegenwoordigen. Docenten die weten dat ze op een topinstituut werken zullen dat uitstralen. En een docent die met plezier werkt is weer inspiratievol voor de student.”

Zie oorspronkelijke blog op StudiekeuzeKind.

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken