door Adine Tjeenk Willink

Veel van onze klanten willen graag Geneeskunde studeren. Maar ze realiseren zich terdege dat er een grote kans is dat je niet door de decentrale selectie komt en wat dan?

Dan is het zaak om te zorgen dat je een tweede studie achter de hand hebt. Maar omdat de meesten die Geneeskunde willen doen, dat eigenlijk altijd al zeker wisten, hebben ze nooit nagedacht over alternatieven. Die zijn er gelukkig wel. Ook al hebben een aantal van deze studies ook een decentrale selectie. Toch zijn er soms mogelijkheden om daar bij een tweede loting (tweede loting) alsnog in te komen.

Alternatieve studies op het terrein van de gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld:

* Biomedische Wetenschappen (gericht op oorzaken van ziekten bij de mens en op de vraag hoe die kunnen worden bestreden)

* Klinische Technologie (combinatie van geneeskunde en techniek)

* Technische Geneeskunde (combinatie van geneeskunde, techniek en informatica)

* Gezondheid en Leven (studie van gezondheid, gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg, zowel vanuit de biomedische als vanuit de sociaal wetenschappelijke kant belicht)

* Gezondheidswetenschappen (welke gezondheidsproblemen hebben groepen mensen en welke gedragsfactoren zijn daarop van invloed of de variant waarbij de focus ligt op beleid en management in de gezondheidszorg)

* Gezondheid en Maatschappij (gericht op sociale, economische en politieke factoren die een rol spelen bij gezondheid)

* Bewegingswetenschappen (onderzoek naar het menselijk bewegen en leren oplossen van bewegingsproblemen)

* Bio-Farmaceutische Wetenschappen (ontwikkeling, werking en productie van geneesmiddelen)

* Farmacie (gericht op geneesmiddelen en patiënten; master leidt op tot apotheker)

* Medische Informatiekunde (combinatie van geneeskunde en informatiekunde)

* Medische Natuurwetenschappen (mix van medische en natuurwetenschappelijke vakken)

* Psychobiologie (biologische achtergrond van psychologische processen)

* Psychologie (studie van menselijk gedrag)

Een leuke en nuttige site is https://www.ikwildokterworden.nl

Een alternatief is natuurlijk ook te vinden op heel andere terreinen dan de gezondheidszorg. En wie weet vind je die studie zo interessant dat je daarmee doorgaat!

 

CONTACT

Meer weten? Mail, bel of whatsapp ons en kom vrijblijvend kennismaken